Franz Rosenzweig

Franz Rosenzweig (1886–1929), niemiecki filozof żydowski.

W swojej teorii założył, że zasadniczym faktem ludzkiej egzystencji jest śmierć, w czym nawiązywał do Kierkegaarda i Nietzschego. Odrzucał filozofię argumentując, ze nie jest ona w stanie uwolnić człowieka od lęku przed śmiercią. Pomocne może być tu jedynie zaufanie do Boga, ponieważ śmierć jest przejściem do wieczności.
Jego naród żydowski żyje wedle szczególnych praw w świecie wieczności, czyli poza historią, bo na podstawie zawartego przymierza z Bogiem już na początku znajduje się u celu, to jest u Boga.
Rosenzweig twierdził, że podstawowymi elementami bytu są Bóg, świat i człowiek.

Lista książek

Gwiazda zbawienia

Franz Rosenzweig

Jedno z bardziej fascynujących, zarówno pod względem treści, jak i formy, dzieł XX-wiecznej filozofii pisał Rosenzweig (1886-1929) na kartach frontowej korespondencji. Dzieło życia dwudziestowiecznego myśliciela zalicza się do nurtu filozofii dialogu; opu

Więcej

0,00 zł