Georg W. F. Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), niemiecki filozof, twórca klasycznego systemu idealistycznego.

Zamierzał zbudować całkowity system nauki, pojmując go jako jedyną możliwą formę przedstawiania prawdy w nauce. System filozofii Hegla składać się miał z trzech części:
- logika, czyli nauka o idei w sobie i dla siebie, składająca się z logiki subiektywnej (teoria bytu i wiedzy) oraz logiki obiektywnej (teoria pojęć);
- filozofia przyrody, czyli nauka o idei w jej innobycie, którą podzielił na mechanikę, fizykę i organikę);
- filozofia ducha, czyli nauka o idei, która powraca z innobytu do siebie.

Lista książek

Pisma wczesne z filozofii religii

Georg W. F. Hegel


Pisma romantycznego filozofa z okresu jego pobytu w Jenie odsłaniają najgłębsze intuicje myśli Heglowskiej, przede wszystkim te czerpiące natchnienie z teologii chrześcijańskiej. Obiektem analiz Hegla jest tutaj przekonanie o fundamentalnej - nie tylko w

Więcej

46,00 zł

31,28 zł