Gordon Neufeld

Gordon Neufeld jest psychologiem rozwojowym i autorem książkek. Podejście Neufelda opiera się na teorii przywiązania sformułowanej przez Johna Bowlby'ego. Opracował teorię, która obejmuje sześć etapów rozwoju zdolności do relacji, konstrukcję polaryzacji, która wyjaśnia zarówno nieśmiałość, jak i obronę. Jego model przywiązania jest uniwersalny zarówno w jego zastosowaniu (dla dorosłych i dzieci) oraz we wdrażaniu (zarówno w szkole, jak iw domu).

Neufeld jest również założycielem „Neufeld Institute” z siedzibą w Vancouver, w Kanadzi. Instytut zapewnia edukację i szkolenia dla rodziców oraz specjalistów poprzez spersonalizowane programy studiów, a także poprzez prezentacje, seminaria i kursy, w tym kursy wideo.

Lista książek

Więź Dlaczego rodzice powinni być ważniejsi od kolegów - Neufeld Gordon, Gabor Mate | mała okładka
-40 %

Więź Dlaczego rodzice powinni być ważniejsi od kolegów

Neufeld Gordon, Gabor Mate

Psycholog kliniczny oraz lekarz medycyny łączą siły, by zmierzyć się z jedną z najbardziej niezrozumiałych tendencji, która coraz silniej uwidacznia się wśród młodych pokoleń. Doktor Gordon Neufeld i Gabor Maté szukają odpowiedzi na trudne pytanie: dlaczego dzieci stawiają kolegów wyżej niż rodziców?
Książka Więź ułatwia rodzicom zrozumienie tego niepokojącego zjawiska i proponuje rozwiązania mające przywr[...]

Więcej

44,90 zł

26,98 zł