Gordon Neufeld

Gordon Neufeld jest psychologiem rozwojowym i autorem książkek. Podejście Neufelda opiera się na teorii przywiązania sformułowanej przez Johna Bowlby'ego. Opracował teorię, która obejmuje sześć etapów rozwoju zdolności do relacji, konstrukcję polaryzacji, która wyjaśnia zarówno nieśmiałość, jak i obronę. Jego model przywiązania jest uniwersalny zarówno w jego zastosowaniu (dla dorosłych i dzieci) oraz we wdrażaniu (zarówno w szkole, jak iw domu).

Neufeld jest również założycielem „Neufeld Institute” z siedzibą w Vancouver, w Kanadzi. Instytut zapewnia edukację i szkolenia dla rodziców oraz specjalistów poprzez spersonalizowane programy studiów, a także poprzez prezentacje, seminaria i kursy, w tym kursy wideo.

Lista książek: Gordon Neufeld

28,98 zł 28,52 zł - najniższa cena 49,90 zł - cena detaliczna