Gregory Hartley

Lista książek

Podręcznik manipulacji

Gregory Hartley, Maryann Karinch

Jak wpływać na innych? Jak na nich oddziaływać? Jak ich skłaniać, by postępowali tak, jak tego pragniemy?

Techniki manipulacji i oddziaływania oparte na doświadczeniach Gregory Hartleya, oficera US Army, specjalisty w dziedzinie przesłuchiwania jeńców.

Cała gama środków skutecznego oddziaływania na inne osoby, przydatnych w życiu zawodowym i codziennym.

Więcej

29,90 zł

20,03 zł