Henri Bergson

Henri Bergson (1859-1941), pisarz i filozof francuski. Laureat Nagrody Nobla z 1927 roku.

Najbardziej znany jest jako krytyk intelektu, ponieważ umysł deformuje poznawane rzeczy: unieruchamia (nie jest w stanie zrozumieć ruchu inaczej niż jako przemieszczenia nieruchomych części), rozkłada na części, upraszcza i ujednolica, ujmuje je ilościowo, pomija to co żywe i oryginalne. Poznanie należy więc oprzeć na intuicji, która ukazuje nam rzeczy takimi, jakie one są. Bergson twierdził, że światem porusza nie deterministyczny mechanizm, ale pęd życiowy (elan vital).

Lista książek

Dwa źródła moralności i religii

Henri Bergson

Późne, słynne dzieło wielkiego filozofa XX w., upatrujące w sferze moralności i religii najdoskonalszy przejaw „pędu życiowego” - podstawowej kategorii Bergsona. Czytelnik odnajdzie tu klasyczne rozróżnienie na moralność zamkniętą i otwartą oraz religię s

Więcej

0,00 zł

Materia i pamięć O stosunku ciała do ducha - Henri Bergson | mała okładka
-28 %

Materia i pamięć O stosunku ciała do ducha

Henri Bergson

Człowiek zdaniem Bergsona poznaje rzeczywistość doświadczając jej, żyjąc po prostu, a nie poprzez rozumowanie. Aby poznać naturę rzeczywistości musimy odwołać się do doświadczenia (doświadczenia w sensie własnego przeżywania), bowiem rzeczywistość jest w doświadczeniu dana W opozycji intelekt/intuicja staje twórca `Ewolucji twórczej` zdecydowanie po stronie intuicji i doświadczenia w sensie przeżycia, twier[...]

Więcej

12,80 zł

9,22 zł

O bezpośrednich danych świadomości - Henri Bergson | mała okładka
-26 %

O bezpośrednich danych świadomości

Henri Bergson

Henri Bergson (1859-1941) jest uważany za jednego z najwybitniejszych francuskich filozofów, jak Kartezjusz czy Comte z dawniejszych, jak Sartre czy Derrida z bardziej współczesnych. Co ciekawe - nie był Francuzem z pochodzenia, choć urodził się w Paryżu. Ojciec Bergsona był bowiem polskim chasydem aż do 1831 roku mieszkającym w Warszawie. Oczywiście polskich tropów w twórczości Bergsona nie znajdziemy, ale[...]

Więcej

12,00 zł

8,83 zł

O bezpośrednich danych świadomości

Henri Bergson

Tą wczesną rozprawą z 1889 roku francuski filozof Henri Bergson (1859–1941) zainaugurował swoją twórczość. Kluczem do książki są pojęcia czasu i wolności. Jeśli u Kanta czas i przestrzeń stanowią dwie „formy naoczności”, to dla Bergsona czas zawsze będzie przeciwieństwem przestrzeni. Przestrzeń, dziedzina symultaniczności, suma współistniejących każdy z osobna punktów, nie oddaje natury czasu „tryskającego[...]

Więcej

34,00 zł

22,68 zł

Myśl i ruch Eseje i wykłady - Henri Bergson | mała okładka
-16 %

Myśl i ruch Eseje i wykłady

Henri Bergson

Opublikowana pierwotnie w 1934 roku praca Myśl i ruch to ostatnia książka Henriego Bergsona, którą można traktować jako jego testament filozoficzny. Oprócz wyboru rozpraw i wykładów z lat 1903–1923, takich jak Możliwe i rzeczywiste, Intuicja filozoficzna czy Spostrzeżenia zmiany, w tomie znalazł się też obszerny, dwuczęściowy wstęp, w którym Bergson omawia najważniejsze wątki swojej filozofii, ukazując ich [...]

Więcej

59,00 zł

49,53 zł