Henryk Krzeczkowski

Lista książek

Po namyśle

Henryk Krzeczkowski

Na kanwie książek - zwłaszcza przekładów z literatury angielskiej - autor zastanawia się nad kluczowymi zjawiskami kultury, które wpływają na kształtowanie się świadomości moralnej współczesnego człowieka. ...

Więcej

0,00 zł