Jan Andrzej Kłoczowski

Lista książek

Boskie oko czyli po co człowiekowi religia

Badeni Joachim, Kłoczowski Jan Andrzej

ROZMOWY
Czy potrzebujemy Kościoła?
O dialogu Kościoła z innymi wyznaniami
Czy spowiednik powinien być psychoterapeutą?
Jak można dziś dyskutować ze świętym Tomaszem?
Dlaczego ponosimy konsekwencje grzechu pierworodnego?
O powrocie Mistrza Eckharta
Czym jest modlitwa?
Jak chrześcijaństwo nobilituje erosa?
O czytaniu Biblii
O człowieczeństwie Chrystusa
Jak w czasach postmodernizmu czytać mistyków chrześcijańs[...]

Więcej

38,00 zł

27,09 zł

Kłocz. Autobiografia

Jan Andrzej Kłoczowski

O. Jan Andrzej Kłoczowski, dominikanin, historyk sztuki, filozof i teolog oraz legendarny duszpasterz opowiada o swojej niezwykle ciekawej biografii. Dzieje rodziny ojca Kłoczowskiego pieczętującej się herbem Rawicz dają pretekst do opowieści o szlacheckich, patriotycznych i ziemiańsko-inteligenckich tradycjach, które kultywowane były przez kolejne pokolenia.

Więcej

39,90 zł

28,22 zł

Rekolekcje o nadziei

Jan Andrzej Kłoczowski

Rekolekcje prowadzone przez popularnego duszpasterza i filozofa, ojca Jana Andrzeja Kłoczowskiego, dominikanina. Książka jest kontynuacją serii, w której ukazał się wcześniej tomik ojca Leona Knabita O radości. ...

Więcej

15,00 zł

10,20 zł

Więcej niż mit

Jan Andrzej Kłoczowski


Książka jest pierwszą tak wyczerpującą próbą przedstawienia myśli Leszka Kołakowskiego, jednego z najważniejszych filozofów polskich naszego wieku. Myśli w jej rozwoju - od czasów fascynacji marksizmem po fundamentalną krytykę tego kierunku. Praca Jana A

Więcej

0,00 zł