Jan M. Małecki

Lista książek

Historia Krakowa dla każdego

Małecki Jan M.

Tysiąc lat dziejów Krakowa w jednym tomie! Pasjonująca, bogato ilustrowana historia Krakowa, uwzględniająca najnowszy stan badań historycznych.
Najważniejsze wydarzenia, miejsca i ludzie - wszystko opisane piórem Jana M. Małeckiego, profesora PAU, miłośnika Krakowa i wybitnego znawcę jego dziejów. Atutem książki jest lekki język i przystępna forma. Historyczne fakty oraz daty sąsiadują tutaj z licznymi aneg[...]

Więcej

34,90 zł

23,44 zł

Zarys dziejów Polski 1864-1939

Jan M. Małecki

Przejrzysty, rzeczowy, bardzo bezstronny i wyważony wykład polskiej historii pomiędzy powstaniem styczniowym a wybuchem II wojny światowej. Trafne łączenie różnych obszarów historii politycznej, społecznej, ekonomicznej i kulturowej, uwzględniające bieżą

Więcej

0,00 zł