Jerzy Vetulani

Jerzy Vetulani urodził się w 21 stycznia 1936 roku w Krakowie, zmarł w 6 kwietnia 2017 roku również w Krakowie. Jego ojciec Adam Vetulani był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przodkowie Jerzego Vetulani pochodzili z Toskanii i przybyli do Polski w XVIII wieku. Dzieciństwo Jerzego Vetulaniego przypadło na czasy II wojny światowej. Jego ojciec był internowany w Rumunii i przedostał się do Francji, gdzie wziął udział w Kampanii Francuskiej. Od czasów swojej młodości Jerzy Vetulani interesował się szczególnie naukami przyrodniczymi i studiował książki popularnonaukowe.

Jerzy Vetulani – współzałożyciel Piwnicy pod Baranami


Już w czasie studiów na Wydziale biologii i chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Jerzy Vetulani aktywnie uczestniczył w różnych wydarzeniach kulturalnych. Był on współzałożycielem Piwnicy pod Baranami, którą regularnie odwiedzał. Jerzy Vetulani przyjaźnił się z osobami >tworzącymi krąg Piwnicy pod Baranami, takimi jak Wiesław Dymny, Mirosław Obłoński czy Ruth Buczyńska. W październiku 1956 roku Jerzy Vetulani działał w Rewolucyjnym Związku Młodzieży.

Wybitne odkrycia naukowe


Po roku 1973 rozpoczął rozprawę habilitacyjną i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Międzynarodową sławę przyniosło mu odkrycie zjawiska β-downregulacji leków przeciwdepresyjnych. Jerzy Vetulani był kierownikiem Zakładu Biochemii. Prowadził wiele prac badawczych i zamieszczał notki popularnonaukowe w czasopiśmie Wszechświat, a także publikował teksty w tygodniku Przekrój. W 1980 roku Jerzy Vetulani wstąpił do NSZZ Solidarność i był członkiem komisji zakładowej tego związku. Jerzy Vetulani był korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, a także członkiem Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego.

Lista książek: Jerzy Vetulani

33,00 zł

23,87 zł

39,90 zł

27,93 zł

34,90 zł

24,43 zł

39,90 zł

27,34 zł

35,20 zł

25,47 zł