John Stuart Mill

John Stuart Mill (1806-1873) angielski filozof, politolog i ekonomista. W filozofii był pierwotnie kontynuatorem tradycji utylitaryzmu, by później przejść na pozycje naturalistyczne. W politologii i ekonomii był teoretykiem i piewcą liberalizmu. Uważany jest za twórcę liberalizmu demokratycznego.

Lista książek

O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet

John Stuart Mill

Dwa eseje wielkiego filozofa angielskiego, twórcy teorii utylitaryzmu. Mogą stanowić teoretyczną podstawę do rozważania dylematów demokratyzacji ustroju oraz wszelkich społecznych implikacji sytuacji kobiet. ...

Więcej

0,00 zł