Josif Brodski

Josif Brodski, jeden z największych poetów XX stulecia, urodził się w Leningradzie w roku 1940. Wielokrotnie więziony i zamykany w zakładach psychiatrycznych, został w 1964 oskarżony o „pasożytnictwo" i skazany na ciężkie roboty pod Archangielskiem, a w kilka lat później pozbawiony sowieckiego obywatelstwa i zmuszony do opuszczenia ojczyzny. Samouk, który w wieku 15 lat opuścił szkołę, w Stanach Zjednoczonych był profesorem uniwersyteckim, a w latach 1991-1992 piastował godność Poety Laureata Biblioteki Kongresu. Autor wielu tomów wierszy oraz dwóch zbiorów esejów pisanych po angielsku.
W roku 1987 otrzymał literacką Nagrodę Nobla. W styczniu 1996 zmarł w Nowym Jorku na atak serca, a półtora roku później został pochowany na weneckiej „Wyspie umarłych" - cmentarzu San Michele.


34,90 24,43 Powiadom mnie
27,00 18,90 Powiadom mnie
33,00 23,10 Powiadom mnie
42,00 29,40 Powiadom mnie