Lea Kampe

Lea Kampe to pseudonim artystyczny Iris Claere Muller, która urodziła się w 1971 roku w Mannheim. Swoje dzieciństwo Kampe spędziła w Bad Wimpfen, niedaleko Heilbronn. Ta absolwentka germanistyki, filozofii i Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Heidelbergu. Przeniosła się do USA, aby tam robić karierę zawodową i kontynuować studia na jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów na świecie. To w tym miejscu Lea Kampę obroniła doktorat z mediawiistyki. Kampe wykłada obecnie historię średniowiecza na Uniwersytecie Maryland Europe.

Lea Kampe - powieści historyczne traktujące o losach pojedynczych bohaterów


Twórczość Lea Kampe obejmuje przede wszystkim powieści historyczne, w których prawdziwe postaci żeńskie zostają przedstawione z różnych perspektyw, aby czytelnik mógł dokładnie poznać ich osobowość, temperament, charakter, a także motywy postępowania. Kampe w swoich powieściach posługuje się bardzo prostym językiem, pozbawionym złożonych metafor czy też innych zabiegów literackich. Dzięki temu możliwe jest oddanie realizmu przedstawionych w jej książkach, dramatycznych wydarzeń, między innymi tragedii Żydów w getcie warszawskim, w trakcie II wojny światowej. Najpopularniejszą powieścią autorstwa Kampe jest „Anioł z Warszawy. Historia miłości i bohaterstwa Ireny Sendlerowej”. Oprócz tego Kampe stworzyła fikcyjną powieść „Lwica Kenii”.

Trudne relacje, miłość i wiara w ludzkie dobro w czasie przełomowych dla świata wydarzeń historycznych


Prace nad każdą książką zajmują Kampe sporo czasu. Przede wszystkim jest to gromadzenie materiałów. Tworzone przez Kampe powieści historyczne zawierają bardzo wiele faktów z życia danej osoby. Część przedstawionych sytuacji jest fikcyjna, jednakże wiele wydarzeń miało miejsce naprawdę, co wymaga potwierdzenia w materiale źródłowym. Powieści Lea Kampe, traktujące o historii i przedstawiające losy pojedynczych bohaterów, uwikłanych w różne konflikty zbrojne czy też inne znaczące dla świata wydarzenia, są oparte na kanwie uniwersalnych prawd.

Lista książek: Lea Kampe

20,25 zł 20,25 zł - najniższa cena 44,99 zł - cena detaliczna