Lech Beynar

Lista książek

Pamiętnik

Lech Beynar

Pisany na kilka miesięcy przed śmiercią, po raz pierwszy publikowany w pełnym brzmieniu w oficjalnym obiegu, niewielki objętościowo pamiętnik obejmuje okres od dzieciństwa autora w rosyjskim miasteczku Maksaticha aż do II wojny światowej. W uzupełnieniu

Więcej

0,00 zł