Maciej Włodarski

Lista książek

Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI wieku

Maciej Włodarski

Nowatorska na naszym gruncie książka pokazuje, jak w oparciu o rozpowszechnione w całej Europie traktaty o ”dobrej śmierci” ćwiczyli się w ”sztuce umierania” Polacy żyjący na przełomie średniowiecza i renesansu. Kamieniem probierczym każdej kultury jest j

Więcej

0,00 zł

Staropolskim szlakiem - Maciej Włodarski | mała okładka
-21 %

Staropolskim szlakiem

Maciej Włodarski

Książka ukazuje krąg tematów, motywów, gatunków i twórców najbliższych autorowi w jego wieloletniej pracy badawczej. Zamieszczone tutaj rozprawy obejmują kwestie problematyki śmierci w poezji i prozie traktatowej, rozwoju łacińskiej poezji religijnej w Polsce średniowiecznej czy funkcjonowania środowisk uniwersyteckich doby renesansu. Badaniom poddane zostały listy dedykacyjne Mikołaja Reja, styl prozy Jana[...]

Więcej

46,20 zł

36,40 zł