Marek Gędek

Lista książek

Wojny polsko-rosyjskie od XVIII do XX wieku

Marek Gędek

Polska weszła w konfrontację z Wielkim Księstwem Moskiewskim, a potem Rosją, wraz z zawarciem Unii w Krewie z Litwą. W XVIII wieku Piotr Wielki i Katarzyna Wielka zbudowali potęgę Imperium Rosyjskiego, a Polska zniknęła z map świata. Kolejnymi konfrontacjami Polaków i Rosjan były polskie powstania narodowe w XIX wieku. Autor kończy swoją narrację konfliktami między odrodzoną Polską a Rosją bolszewicką w XX [...]

Więcej

49,90 zł

24,95 zł

Atlas historyczny drugiej wojny światowej. Wydarzenia polityczne i przebieg działań wojennych

Marek Gędek

Atlas ukazuje, obok działań militarnych na różnych frontach wojny, także sytuację polityczną, która stanowiła ważniejszy element całej wojny niż działania militarne będące skutkiem określonych decyzji politycznych. To właśnie niuanse polityczne pozwalają w pełni zrozumieć przebieg II wojny światowej i jej konsekwencje. To one spowodowały, że Polska, chociaż należąca do koalicji państwa zwycięskich, stała si[...]

Więcej

49,00 zł

34,88 zł

Wojny polsko-moskiewskie od XV do XVIII wieku

Marek Gędek

Polska weszła w konfrontację z Wielkim Księstwem Moskiewskim, a potem Rosją, wraz z zawarciem Unii w Krewie z Litwą. Tym samym kraje Jagiellonów stały się sąsiadami państwa carów. w XIV i XV w. stroną ofensywną w konflikcie była Moskwa. Wraz z większym zaangażowaniem Polski role odwróciły się i na początku XVII wieku Polacy nawet zajęli Kreml.

W XVIII wieku Piotr Wielki i Katarzyna Wielka zbudowali potęgę [...]

Więcej

44,90 zł

30,08 zł

Atlas historii Polski

Marek Gędek

Oddajemy do rąk czytelników Atlas historyczny Polski dzieło unikatowe w polskim dorobku kartograficznym i wydawniczym. Atlas jest obszerną kartograficzną panoramą dziejów Polski od czasów budowy państwa polskiego za pierwszych Piastów, przez okres wzrostu terytorialnego Rzeczypospolitej i wielkich sukcesów jej oręża aż po czasy współczesne. Dzieje Polski pokazano na barwnych mapach ułożonych chronologicznie[...]

Więcej

24,90 zł

17,72 zł

Ilustrowana historia wojen i bitew polskich

Marek Gędek

Więcej

59,90 zł

Tajemnica początków Polski. Fascynująca historia ludu Wenetów

Marek Gędek

Wenetowie byli pokojowo nastawionym ludem, który na terenach Europy Środkowej zbudował kwitnącą cywilizację czasów kultury łużyckiej. Zrezygnował z niej jednak, bo był otwarty na inne sposoby życia i na inne społeczności. Na terenie północnych Włoch, gdy w IV wieku zaczęły docierać tam watahy germańskich plemion wędrownych, opuszczali Wenetowie tereny lądowe i chronili się na przybrzeżne laguny. Tam budowal[...]

Więcej

39,90 zł

26,73 zł

Nieznane Dzieje Polski 1943-2015

Marek Gędek

Nowatorska książka dr. Ge?dka pokazuje na mapach procesy historyczne, polityczne i gospodarcze, które inne ksia?z˙ki tylko staraja? sie? opisac´. Bez wa?tpienia niniejsza? pozycje? s´miało moz˙na nazwac´ „telewizja? na papierze”. Autor wykazuje proste korelacje pomie?dzy podskórnymi procesami, cze?sto niewidocznymi dla przecie?tnego odbiorcy, a zjawiskami w skali makro.

1. Instalowanie systemu sowieckiego [...]

Więcej

89,90 zł

57,39 zł

Kościół i chrześcijaństwo na ziemiach polskich Atlas historyczny - Marek Gędek | mała okładka
-20 %

Kościół i chrześcijaństwo na ziemiach polskich Atlas historyczny

Marek Gędek

Atlas jest kartograficznym zarysem dziejów Kościoła na ziemiach polskich. Obejmuje także dzieje Kościoła po 1795 roku. Państwo polskie przestało wówczas istnieć. Kościół katolicki trwał dalej, chociaż pod wpływem władców zaborczych zmieniały się jego struktury. Czasy najnowsze ukazane są na bardziej ogólnym tle dziejów Polski, można więc na Kościół spojrzeć przez pryzmat partyzantki antykomunistycznej, powo[...]

Więcej

49,90 zł

39,70 zł

Pasja w pasji czyli moje nieumieranie - Marek Gędek | mała okładka
-25 %

Pasja w pasji czyli moje nieumieranie

Marek Gędek

W 2012 roku usłyszał od lekarza, że zostało mu pół roku życia. Walczył sześć lat. W tym czasie pisał i wydawał książki i atlasy historyczne, wykładał na uczelni, egzaminował. Przed wykładami przychodził do niego rehabilitant i masował jego zesztywniałe od chemii mięśnie. Zabieg bolał go bardzo, ale dzięki niemu następnego dnia mógł wspiąć się na drugie piętro, gdzie znajdowała się sala wykładowa. Poczucie o[...]

Więcej

29,00 zł

21,64 zł