Maria Morstin-Górska

Lista książek

Poezje

Maria Morstin-Górska

Ostatni - a pierwszy w Wydawnictwie Znak - tomik wierszy wybitnej poetki, pisarki (1893-1972), człowieka o rozległej kulturze i oczytaniu (liczne przekłady z języka francuskiego i angielskiego), wyjątkowych cechach charakteru, życzliwości, pogodzie ducha

Więcej

0,00 zł