Miron Białoszewski

Lista książek

Odczepić się i inne wiersze - Miron Białoszewski | mała okładka
-43 %

Odczepić się i inne wiersze

Miron Białoszewski

„Odczepić się i inne wiersze”, kolejna, siódma część Utworów zebranych Mirona Białoszewskiego, już 17 kwietnia! W tomie zostało zebranych ponad 250 utworów publikowanych za życia poety w latach 1976–1980.

Więcej

40,00 zł

22,95 zł

Utwory zebrane Tom 5 Szumy - Miron Białoszewski | mała okładka
-43 %

Utwory zebrane Tom 5 Szumy

Miron Białoszewski

Nową, poprawioną i odcenzurowaną edycję "Utworów zebranych" Mirona Białoszewskiego rozpoczęliśmy od "Donosów rzeczywistości".

Kolejnym tomem, którym Białoszewski zrobił krok ku odkonwencjonalizowaniu prozy, wprowadzając do niej czysty zapis, gdzie zaciera się granica między życiem a twórczością, są "Szumy, zlepy, ciągi".

Materiały odnalezione i zgromadzone w znajdującym się w Holandii archiwum po Leszku[...]

Więcej

40,00 zł

22,95 zł

Zawał Utwory zebrane. Tom 6 - Miron Białoszewski | mała okładka
-43 %

Zawał Utwory zebrane. Tom 6

Miron Białoszewski

„Złapało mnie w tunelu. Staję, nie pomaga. Wywlekam się schodami na górę, na Marszałkowską. Jeszcze nie rezygnuję z kupowania czapki w domach towarowych, bo chodzę z gołą głową. Koło rotundy PKO rezygnuję. Właściwie już wiem, że muszę zrezygnować natychmiast z wielu rzeczy. Boli niesamowicie za mostkiem. Słabawo. Pot się leje. Ani kroku nie można zrobić, a muszę. [...] Jest 11 rano, 28 listopada. Strach? Po[...]

Więcej

40,00 zł

22,95 zł

Pamiętnik z Powstania Warszawskiego Utwory zebrane t.3

Miron Białoszewski

Nowa - odcenzurowana, poprawiona i uzupełniona edycja, oparta na trzech źródłach. Pierwsze to wydanie trzecie (PIW 1976), ostatnie czytane i poprawiane przez Autora. Drugie to maszynopis z pierwszego wydania. Trzecie to autorskie nagranie, przechowywane w archiwum Polskiego Radia.

Więcej

40,00 zł

27,60 zł

Pamiętnik z Powstania Warszawskiego - Miron Białoszewski | mała okładka
-43 %

Pamiętnik z Powstania Warszawskiego

Miron Białoszewski

Od placu Żelaznej Bramy, od placu Bankowego, od Elektoralnej, Chłodną po naszej stronie pod murem lecieli i lecieli ludzie, kobiety, dzieci, wszyscy schyleni, szarzy, posypani czymś. Pamiętam, że zachodziło słońce. Paliło się. Ludzie lecieli i lecieli. Potokiem. Ze zbombardowanych domów.

Więcej

35,00 zł

20,08 zł

Proza stojąca proza lecąca - Miron Białoszewski | mała okładka
-43 %

Proza stojąca proza lecąca

Miron Białoszewski

Nowy tom Utworów zebranych Mirona Białoszewskiego zawiera kilkadziesiąt większych i mniejszych tekstów rozproszonych oraz nigdy niepublikowanych. Część utworów rozproszonych była drukowana w prasie literackiej za życia autora, część pośmiertnie, spora liczba tekstów jest udostępniona czytelnikom po raz pierwszy. Niektóre opowiadania wyeliminowano z Donosów rzeczywistości i Szumów, zlepów, ciągów podczas red[...]

Więcej

40,00 zł

22,95 zł

Utwory zebrane Tom 2 Teatr Osobny 1955-1963 - Miron Białoszewski | mała okładka
-43 %

Utwory zebrane Tom 2 Teatr Osobny 1955-1963

Miron Białoszewski

Drugi tom Utworów zebranych Mirona Białoszewskiego dokumentuje działalność Teatru Osobnego, awangardowego teatru domowego, który powstał jesienią 1955 roku, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem końca socrealizmu. W ciągu ośmiu lat istnienia wystawił pięć programów. Tylko jeden z nich stanowił adaptację fragmentów tekstów klasycznych, cztery wcześniejsze – każdy złożony z kilku osobnych krótkich utworów – by[...]

Więcej

40,00 zł

22,95 zł

Utwory zebrane Rozkurz Tom 8 - Miron Białoszewski | mała okładka
-43 %

Utwory zebrane Rozkurz Tom 8

Miron Białoszewski

Tom Rozkurz (1980) stanowi sumę pomysłów twórczych Mirona Białoszewskiego. Po raz pierwszy pisarz połączył w jednej książce prozę i poezję.

Część prozatorska zawiera nostalgiczne opowiadania o przedwojennym życiu, portrety ludzi i miejsc dzieciństwa i wczesnej młodości (Stare życie), ale też trzy cykle dziennikowych zapisków z lat 1975–1977 (1975, Chamowo, Rozkurz).

Na część poetycką składa się dwanaście[...]

Więcej

40,00 zł

22,95 zł

Utwory zebrane Tom 1 Obroty rzeczy

Miron Białoszewski

Pierwszy tom Utworów zebranych Mirona Białoszewskiego (1922–1983) gromadzi cztery najwcześniejsze zbiorki wierszy poety. Jego debiut książkowy (1956) Obroty rzeczy, zawierający wybór wierszy z obfitego niepublikowanego dorobku, dokonany przez Artura Sandauera, stał się literackim wydarzeniem. Zdobył uznanie krytyki i czytelników. Następne tomiki: Rachunek zaściankowy (1959), Mylne wzruszenia (1961), Było i [...]

Więcej

40,00 zł

26,23 zł

Pamiętnik z Powstania Warszawskiego

Miron Białoszewski

Wylecieliśmy na Chłodną. Ulica była w chmurach. Rudych i burych. Od cegieł, dymu. Jak to się ustało, zobaczyliśmy straszną zmianę. Rudoszary pył siedział na wszystkim. Na drzewach. Na liściach. Gruby na centymetr chyba. I to zniszczenie.

Więcej

30,00 zł

Utwory zebrane Tom 13 Polot nad niskimi sferami - Miron Białoszewski | mała okładka
-43 %

Utwory zebrane Tom 13 Polot nad niskimi sferami

Miron Białoszewski

Trzynasty tom Utworów zebranych Mirona Białoszewskiego to obszerny zbiór wierszy rozproszonych i niepublikowanych z wczesnego i dojrzałego okresu twórczości poety – począwszy od młodzieńczych tekstów pisanych podczas okupacji, poprzez utwory z czasów debiutu książkowego i późniejszych eksperymentów językowych, aż po nasycone żywiołem dziennikowości wiersze z lat sześćdziesiątych i poczatku siedemdziesiątych[...]

Więcej

39,90 zł

22,90 zł

Utwory zebrane Tom 9 Małe i większe prozy

Miron Białoszewski

Dziewiąty tom Utworów zebranych Mirona Białoszewskiego zawiera ostatnie z jego tekstów prozatorskich mających wydania książkowe jeszcze za życia autora oraz pośmiertne. Opublikowano je w latach 1981–1991.

Więcej

39,90 zł

22,90 zł

Sprawdzone sobą Wybór wierszy

Miron Białoszewski

Reprezentatywny, bardzo obszerny wybór utworów Mirona Białoszewskiego. Ponad połowę zawartości książki stanowią wiersze, które autor wybierał do swoich retrospektywnych zbiorów; znajdują się tu utwory z tomów Obroty rzeczy, Rachunek zaściankowy, Mylne wzruszenia, Było i było, Odczepić się, Rozkurz, Oho.

Więcej

40,00 zł

26,23 zł

"Oho" i inne wiersze

Miron Białoszewski

Dziesiąty tom Utworów zebranych Mirona Białoszewskiego gromadzi teksty poetyckie publikowane w ksiązkach wydanych po roku 1980. Część pierwsza zawiera poezje z tomu Stara proza.Nowe wiersze, część druga stanowi zbiór wierszy Oho a część trzecia to poezje z tomu tekstów prozatorskich i poetyckich.

Więcej

39,90 zł

25,12 zł

Utwory zebrane Tom 14 Świat można jeść w każdym miejscu - Miron Białoszewski | mała okładka
-43 %

Utwory zebrane Tom 14 Świat można jeść w każdym miejscu

Miron Białoszewski

Czternasty tom Utworów zebranych Mirona Białoszewskiego zawiera blisko sześćset niepublikowanych i rozproszonych wierszy i tekstów kabaretowych poety z ostatniego okresu twórczości, zapoczątkowanego przeprowadzką na Saską Kępę i powrotem do pisania wierszy po kilkuletniej przerwie. Znaczna większość zgromadzonych w książce utworów nie była nigdy wcześniej udostępniana czytelnikom. Część z nich – te, które z[...]

Więcej

39,90 zł

22,90 zł

Utwory zebrane Tom 11 Chamowo

Miron Białoszewski

Prozatorskie zapiski Mirona Białoszewskiego pochodzą z okresu od czerwca 1975 roku do czerwca roku 1976. Obszerne fragmenty tej prozy miały być początkowo opublikowamne w tomie „Rozkurz”. Ksiązka ta jednak w efekcie została rozbudowana o inne części składowe, część zatytułowana „CHAMOWO” stałą się jedynie esencjinalną pigułką , zwięzłym wyciągiem z owych dziennikowych zapisów. Całość pozostała w [...]

Więcej

44,90 zł

27,85 zł

Utwory zebrane Tom 4 Donosy rzeczywistości

Miron Białoszewski

PIW wznawia Utwory zebrane Mirona Białoszewskiego. Zaczynamy od tomu czwartego, do którego zostały odnalezione archiwalia, wcześniej niedostępne.

Część papierów pozostałych po Białoszewskim była przechowywana w Holandii. Dzięki wnikliwej kwerendzie obecnego spadkobiercy tej spuścizny odnalazła się większość materiałów dotyczących „Donosów rzeczywistości” – rękopisów i maszynopisów z autorskimi poprawkami.
[...]

Więcej

40,00 zł

22,95 zł