Miron Białoszewski

Lista książek

Odczepić się i inne wiersze - Miron Białoszewski | mała okładka
-35 %

Odczepić się i inne wiersze

Miron Białoszewski

„Odczepić się i inne wiersze”, kolejna, siódma część Utworów zebranych Mirona Białoszewskiego, już 17 kwietnia! W tomie zostało zebranych ponad 250 utworów publikowanych za życia poety w latach 1976–1980.

Więcej

40,00 zł

26,20 zł

Utwory zebrane Tom 5 Szumy

Miron Białoszewski

Nową, poprawioną i odcenzurowaną edycję "Utworów zebranych" Mirona Białoszewskiego rozpoczęliśmy od "Donosów rzeczywistości".

Kolejnym tomem, którym Białoszewski zrobił krok ku odkonwencjonalizowaniu prozy, wprowadzając do niej czysty zapis, gdzie zaciera się granica między życiem a twórczością, są "Szumy, zlepy, ciągi".

Materiały odnalezione i zgromadzone w znajdującym się w Holandii archiwum po Leszku[...]

Więcej

40,00 zł

26,20 zł

Zawał Utwory zebrane. Tom 6 - Miron Białoszewski | mała okładka
-35 %

Zawał Utwory zebrane. Tom 6

Miron Białoszewski

„Złapało mnie w tunelu. Staję, nie pomaga. Wywlekam się schodami na górę, na Marszałkowską. Jeszcze nie rezygnuję z kupowania czapki w domach towarowych, bo chodzę z gołą głową. Koło rotundy PKO rezygnuję. Właściwie już wiem, że muszę zrezygnować natychmiast z wielu rzeczy. Boli niesamowicie za mostkiem. Słabawo. Pot się leje. Ani kroku nie można zrobić, a muszę. [...] Jest 11 rano, 28 listopada. Strach? Po[...]

Więcej

40,00 zł

26,20 zł

Pamiętnik z Powstania Warszawskiego Utwory zebrane

Miron Białoszewski

Nowa - odcenzurowana, poprawiona i uzupełniona edycja, oparta na trzech źródłach. Pierwsze to wydanie trzecie (PIW 1976), ostatnie czytane i poprawiane przez Autora. Drugie to maszynopis z pierwszego wydania. Trzecie to autorskie nagranie, przechowywane w archiwum Polskiego Radia.

Więcej

40,00 zł

26,20 zł

Pamiętnik z Powstania Warszawskiego

Miron Białoszewski

Od placu Żelaznej Bramy, od placu Bankowego, od Elektoralnej, Chłodną po naszej stronie pod murem lecieli i lecieli ludzie, kobiety, dzieci, wszyscy schyleni, szarzy, posypani czymś. Pamiętam, że zachodziło słońce. Paliło się. Ludzie lecieli i lecieli. Potokiem. Ze zbombardowanych domów.

Więcej

35,00 zł

23,05 zł

Proza stojąca proza lecąca

Miron Białoszewski

Nowy tom Utworów zebranych Mirona Białoszewskiego zawiera kilkadziesiąt większych i mniejszych tekstów rozproszonych oraz nigdy niepublikowanych. Część utworów rozproszonych była drukowana w prasie literackiej za życia autora, część pośmiertnie, spora liczba tekstów jest udostępniona czytelnikom po raz pierwszy. Niektóre opowiadania wyeliminowano z Donosów rzeczywistości i Szumów, zlepów, ciągów podczas red[...]

Więcej

40,00 zł

26,20 zł

Utwory zebrane Tom 2 Teatr Osobny 1955-1963

Miron Białoszewski

Drugi tom Utworów zebranych Mirona Białoszewskiego dokumentuje działalność Teatru Osobnego, awangardowego teatru domowego, który powstał jesienią 1955 roku, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem końca socrealizmu. W ciągu ośmiu lat istnienia wystawił pięć programów. Tylko jeden z nich stanowił adaptację fragmentów tekstów klasycznych, cztery wcześniejsze – każdy złożony z kilku osobnych krótkich utworów – by[...]

Więcej

40,00 zł

26,20 zł

Utwory zebrane Tom 8 Rozkurz

Miron Białoszewski

Tom Rozkurz (1980) stanowi sumę pomysłów twórczych Mirona Białoszewskiego. Po raz pierwszy pisarz połączył w jednej książce prozę i poezję.

Część prozatorska zawiera nostalgiczne opowiadania o przedwojennym życiu, portrety ludzi i miejsc dzieciństwa i wczesnej młodości (Stare życie), ale też trzy cykle dziennikowych zapisków z lat 1975–1977 (1975, Chamowo, Rozkurz).

Na część poetycką składa się dwanaście[...]

Więcej

40,00 zł

26,20 zł

Utwory zebrane Tom 1 Obroty rzeczy - Miron Białoszewski | mała okładka
-35 %

Utwory zebrane Tom 1 Obroty rzeczy

Miron Białoszewski

Pierwszy tom Utworów zebranych Mirona Białoszewskiego (1922–1983) gromadzi cztery najwcześniejsze zbiorki wierszy poety. Jego debiut książkowy (1956) Obroty rzeczy, zawierający wybór wierszy z obfitego niepublikowanego dorobku, dokonany przez Artura Sandauera, stał się literackim wydarzeniem. Zdobył uznanie krytyki i czytelników. Następne tomiki: Rachunek zaściankowy (1959), Mylne wzruszenia (1961), Było i [...]

Więcej

40,00 zł

26,20 zł

Pamiętnik z Powstania Warszawskiego

Miron Białoszewski

Wylecieliśmy na Chłodną. Ulica była w chmurach. Rudych i burych. Od cegieł, dymu. Jak to się ustało, zobaczyliśmy straszną zmianę. Rudoszary pył siedział na wszystkim. Na drzewach. Na liściach. Gruby na centymetr chyba. I to zniszczenie.

Więcej

30,00 zł

Utwory zebrane Tom 13 Polot nad niskimi sferami - Miron Białoszewski | mała okładka
-35 %

Utwory zebrane Tom 13 Polot nad niskimi sferami

Miron Białoszewski

Trzynasty tom Utworów zebranych Mirona Białoszewskiego to obszerny zbiór wierszy rozproszonych i niepublikowanych z wczesnego i dojrzałego okresu twórczości poety – począwszy od młodzieńczych tekstów pisanych podczas okupacji, poprzez utwory z czasów debiutu książkowego i późniejszych eksperymentów językowych, aż po nasycone żywiołem dziennikowości wiersze z lat sześćdziesiątych i poczatku siedemdziesiątych[...]

Więcej

39,90 zł

25,99 zł

Utwory zebrane Tom 9 Małe i większe prozy - Miron Białoszewski | mała okładka
-35 %

Utwory zebrane Tom 9 Małe i większe prozy

Miron Białoszewski

Dziewiąty tom Utworów zebranych Mirona Białoszewskiego zawiera ostatnie z jego tekstów prozatorskich mających wydania książkowe jeszcze za życia autora oraz pośmiertne. Opublikowano je w latach 1981–1991.

Więcej

39,90 zł

25,99 zł

Sprawdzone sobą Wybór wierszy - Miron Białoszewski | mała okładka
-35 %

Sprawdzone sobą Wybór wierszy

Miron Białoszewski

Reprezentatywny, bardzo obszerny wybór utworów Mirona Białoszewskiego. Ponad połowę zawartości książki stanowią wiersze, które autor wybierał do swoich retrospektywnych zbiorów; znajdują się tu utwory z tomów Obroty rzeczy, Rachunek zaściankowy, Mylne wzruszenia, Było i było, Odczepić się, Rozkurz, Oho.

Więcej

40,00 zł

26,20 zł

Utwory zebrane Tom 14 Świat można jeść w każdym miejscu - Miron Białoszewski | mała okładka
-35 %

Utwory zebrane Tom 14 Świat można jeść w każdym mi

Miron Białoszewski

Czternasty tom Utworów zebranych Mirona Białoszewskiego zawiera blisko sześćset niepublikowanych i rozproszonych wierszy i tekstów kabaretowych poety z ostatniego okresu twórczości, zapoczątkowanego przeprowadzką na Saską Kępę i powrotem do pisania wierszy po kilkuletniej przerwie. Znaczna większość zgromadzonych w książce utworów nie była nigdy wcześniej udostępniana czytelnikom. Część z nich – te, które z[...]

Więcej

39,90 zł

25,99 zł

Utwory zebrane Tom 11 Chamowo - Miron Białoszewski | mała okładka
-34 %

Utwory zebrane Tom 11 Chamowo

Miron Białoszewski

Prozatorskie zapiski Mirona Białoszewskiego pochodzą z okresu od czerwca 1975 roku do czerwca roku 1976. Obszerne fragmenty tej prozy miały być początkowo opublikowamne w tomie „Rozkurz”. Ksiązka ta jednak w efekcie została rozbudowana o inne części składowe, część zatytułowana „CHAMOWO” stałą się jedynie esencjinalną pigułką , zwięzłym wyciągiem z owych dziennikowych zapisów. Całość pozostała w [...]

Więcej

44,90 zł

29,41 zł

Utwory zebrane Tom 4 Donosy rzeczywistości

Miron Białoszewski

PIW wznawia Utwory zebrane Mirona Białoszewskiego. Zaczynamy od tomu czwartego, do którego zostały odnalezione archiwalia, wcześniej niedostępne.

Część papierów pozostałych po Białoszewskim była przechowywana w Holandii. Dzięki wnikliwej kwerendzie obecnego spadkobiercy tej spuścizny odnalazła się większość materiałów dotyczących „Donosów rzeczywistości” – rękopisów i maszynopisów z autorskimi poprawkami.
[...]

Więcej

40,00 zł

26,20 zł