Otfried Höffe

Otfried Höffe, ur. 1943 studiował filozofię, historię, teologię i socjologię na Uniwersytetach w Münster, Tübingen, Saarbrücken i Monachium, gdzie następnie habilitował się (1974/75). Wykładał m.in. na uniwersytetach w Duisburgu i Freiburgu. Od 1992 roku profesor filozofii na uniwersytecie w Tübingen. Współpracuje też m.in. z Uniwersytetem Humboldta w Berlinie i uniwersytetem w Zurichu.

Lista książek

Sprawiedliwość polityczna

Otfried Höffe


Książka Höffe’go, czołowego współczesnego niemieckiego filozofa politycznego, należy do największych osiągnięć w tej dziedzinie w ostatnich dziesięcioleciach. Zawiera propozycję nowej koncepcji sprawiedliwości społecznej, jej nowego uzasadnienia wykorzys

Więcej

0,00 zł

Etyka państwa i prawa

Otfried Höffe

Autor rozważa problemy sprawiedliwości, praw człowieka, pluralizmu i tolerancji w aspekcie etycznych podstaw funkcjonowania państwa. ...

Więcej

0,00 zł

Mała historia filozofii

Otfried Hoffe

Historia filozofii w jednym tomie!
Nowoczesny podręcznik bogato ilustrowany i przystępnie napisany. Omawia dzieje myśli filozoficznej od starożytności po dzień dzisiejszy, od presokratyków do filozofii współczesnej z prognozą na przyszłość. Przedstawia filozofię jako wielość powstałych kiedyś systemów, a jednocześnie jako żywy ruch myśli. Ilustracje i rozbudowane podpisy wprowadzające w kontekst dyskusji, u[...]

Więcej

49,00 zł

40,73 zł