Paweł Dittmann

Lista książek

Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Dittmann Paweł, Dittmann Iwona, Szabela-Pasierbińska Ewa, Szpulak Aleksandra

Prognozowanie - jako jeden ze środków wykorzystywanych w procesie planowania - nabiera szczególnego znaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ponieważ złe antycypowanie przyszłych trendów może być niszczące dla firmy. Niezwykle istotne są pod tym względem informacje o przyszłej sytuacji zarówno przedsiębiorstwa, jak i jego otoczenia, które zmniejszają lukę informacyjną,

Autorzy podręcznika omówili w nim [...]

Więcej

59,00 zł

50,75 zł

Prognozowanie w przedsiębiorstwie Metody i ich zastosowanie - Paweł Dittmann | mała okładka
-21 %

Prognozowanie w przedsiębiorstwie Metody i ich zastosowanie

Paweł Dittmann

Prognozowanie to przewidywanie przyszłych zdarzeń, którego celem jest zmniejszenie ryzyka w procesie podejmowania decyzji. W książce przedstawiono obecny stan wiedzy na temat konstruowania prognoz. Omówiono ich znaczenie dla zarządzania oraz sam przebieg procesu prognozowania, skupiając się na takich zagadnieniach, jak:
– klasyfikacja metod prognozowania,
– dane prognostyczne i ich analiza,
– metody prognoz[...]

Więcej

69,00 zł

54,75 zł