Piotr Glas

Piotr Glas urodził się w Rabce to absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który początkowo pełnił posługę kapłańską w Szczecinie, a ostatecznie wyjechał do Wielkiej Brytanii. Glas przez 20 lat był duszpasterzem w diecezji w mieście Portmount. Obecnie Glas jest proboszczem parafii pod wezwaniem św. Józefa w Reading. To katolicki ksiądz, który bardzo często gości w Polsce, ponieważ prowadzi rekolekcje, a także konferencje czy głosi kazania. Działalność Piotra Glasa uznawana jest za wnoszącą duży wkład w dokładne poznanie zasad prowadzenia egzorcyzmów, a także współpracy księży katolickich z młodzieżą.

Piotr Glas – utwory traktujące o wierze i doświadczeniach związanych z posługą kapłańską


W twórczości Glasa pojawiły się takie utwory, jak „40 dni walki duchowej”, „Ostatnie wołanie Maryi”, „Ocalenie w Maryli”, „Proroctwo, które można wypełnić – praca zbiorowa”, a także „Dzisiaj trzeba wybrać: o potędze Maryi w walce duchowej i czasach ostatecznych – rozmowa z Tomaszem Terlikowskim”., Ostatnią pozycją w twórczości Piotra Glasa jest „Dekalog. Prawdziwa droga w czasach zamętu -rozmowa z Tomaszem Terlikowskim”.

Lista książek: Piotr Glas

40,16 zł 40,16 zł - najniższa cena 49,90 zł - cena detaliczna

49,90 zł 34,43 zł - najniższa cena 49,90 zł - cena detaliczna

32,90 zł 32,90 zł - najniższa cena 32,90 zł - cena detaliczna