Przemysław Dębski-Sikora

Lista książek

Magnaci. Ostatni polski król

Przemysław Dębski-Sikora

Autor zabiera nas w szaloną przygodę wieku XVIII. Polska, kraj, który stoi na szlacheckich rodach, w końcowych latach dobrobytu i sielanki.
Radziwiłłowie, Czartoryscy i Poniatowscy to wielkie rody, które raz przynosiły państwu chlubę raz zaś wielkie rozczarowanie.

Więcej

44,99 zł