Raymond Winling

Lista książek

Teologia współczesna 1945-1980

Raymond Winling

Książka o charakterze niemal encyklopedycznym. W przejrzystym, chronologicznym układzie przedstawia obraz przemian myśli teologicznej od 1945 do 1980 r., wskazując na różnorakie i bardzo skomplikowane czynniki, które te przemiany powodowały. Bogata liter

Więcej

0,00 zł