Robert Woźniak

ur. 28 sierpnia 1974, ksiądz katolicki, doktor habilitowany teologii dogmatycznej, adiunkt w Katedrze Antropologii Teologicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Święcenia kapłańskie otrzymał 2 czerwca 1999 roku.

Zajmuje się teologią trynitarną (historią i doktryną, ze szczególnym uwzględnieniem IV i XIII w.), zagadnieniami możliwości i natury metafizyki trynitarnej, teologiczną teorią poznania (m.in. relacjami teologii z filozofią współczesną - teologiczne rozumienie postmodernizmu i wykorzystanie fenomenologii jako metody teologicznej). W 2008 roku przyznano mu Nagrodę im. księdza Józefa Tischnera za książkę „Przyszłość, teologia, społeczeństwo” (Wydawnictwo WAM, Kraków 2007).

Lista książek

Sekret "Credo"

Robert Woźniak

Jak przekroczyć czas i przestrzeń? Stać się chorym z miłości? Przeżywać w zachwycie cielesność i intymność? Dotknąć szczytu i dna? Poczuć drżenie ziemi pod stopami?

W Kościele to możliwe: wystarczy na nowo odkryć tajemnice, które niesie w sobie wyznanie wiary w Trójjedynego Boga…

Ksiądz Robert Woźniak, ceniony teolog, laureat Nagrody im. księdza Józefa Tischnera, na podstawie tekstu „Credo” przypomina pasjonujące sekrety, które kryją się w istocie naszej wiary. Duchowny pokazuje, że nie jest ona tylko pustą formułą, ale dynamiczną siecią relacji, z których najważniejsza jest Miłość – podstawa wspólnoty Kościoła.

Więcej

19,90 zł

13,53 zł

Katechezy o Trójcy Świętej

Robert Woźniak

Więcej

24,90 zł