Roman Frydman

Lista książek

Prywatyzacja w Europie Wschodniej

Roman Frydman, Andrzej Rapaczyński

Kilka esejów znanych ekspertów ekonomicznych przedstawia problematykę powszechnej prywatyzacji. Autorzy rozważają ją głównie w kategoriach celu, tzn. racjonalizacji zachowań ekonomicznych. ...

Więcej

0,00 zł