Stanisław Stomma

Stanisław Stomma, ur. w 1908 r. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, następnie we Francji. Działacz „Odrodzenia”. Po wojnie zamieszkał w Krakowie. Od 1946 członek zespołów redakcyjnych „Znaku” (w latach 1946–53 redaktor naczelny) i „Tygodnika Powszechnego”. W latach 1947–50 i 1956–78 pracownik naukowy UJ (autor publikacji prawniczych). Po Październiku 1956 został posłem na sejm PRL (1957–76) (przewodniczący koła poselskiego „Znak”. W 1968 r. współautor interpelacji w sprawie represji wobec studentów. W 1976 r. jako jedyny nie głosował za zmianami w konstytucji). W l. 1958–1964 prezes krakowskiego KIK; 1981–1985 przewodniczący Prymasowskiej Rady Społecznej. W latach 1989–1991 senator. Odznaczony Orderem Orła Białego.

Lista książek

Trudne lekcje historii

Stanisław Stomma


Rodzaj autobiografii nestora polityki polskiej, lidera ruchu ZNAK. Rozpoczęta wspomnieniami z dzieciństwa spędzonego w ziemiańskim dworku na Litwie przed I wojną światową, traktuje o dramatycznych wyborach ideowych dokonywanych w międzywojennym Wilnie, w

Więcej

0,00 zł

Myśli o polityce i kulturze

Stanisław Stomma


Czołowy publicysta „Tygodnika Powszechnego” pisze między innymi o Gandhim, o międzywojennych doświadczeniach parlamentaryzmu polskiego, o laicyzmie współczesnym. Książka zawiera klasyczne dziś teksty, m.in.: Na czym polega burżujstwo? Przeciw pesymizmow

Więcej

0,00 zł

Czy fatalizm wrogości?

Stanisław Stomma

Rozprawa historiozoficzna na temat stosunków polsko-niemieckich w latach 1871-1933, tj. do momentu objęcia władzy przez Hitlera. ...

Więcej

0,00 zł

Pisma wybrane Tom 1-3 Pakiet - Stanisław Stomma | mała okładka
-37 %

Pisma wybrane Tom 1-3 Pakiet

Stanisław Stomma

Pierwszy tom Pism wybranych Stanisława Stommy obejmuje okres, którego ramy wyznacza debiut publicystyczny w 1931 r. i druga wojna światowa. To czas, w którym młody działacz Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”, publicysta wileńskiego pisma „Pax” „Głosu Narodu”, „Polityki” i „Kuriera Wileńskiego”
kształtuje swoje poglądy i osobowość, poszukuje ideowych źródeł. Jest publicystą katoli[...]

Więcej

99,00 zł

62,32 zł