Stefan Swieżawski

Prof. Stefan Swieżawski (1907-2004) – historyk filozofii, filozof. Jednym z duchowych ojców-załozycieli i filarów środowiska Znaku i „Tygodnika Powszechnego” Uczeń Kazimierza Ajdukiewicza i Etienne’a Gilsona, jeden z odnowicieli tomizmu i współtwórca „szkoły lubelskiej”, wieloletni profesor KUL-u. Autor wielu prac, w tym monumentalnych ośmiotomowych Dziejów filozofii europejskiej w XV w. Wieloletni członek „Iustitia et Pax”. Uhonorowany Orderem Orla Białego. Stefan Swieżawski był świeckim audytorem na II Soborze Watykańskim, jedynym z dawnych krajów komunistycznych.

Lista książek

Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej

Stefan Swieżawski

Książka prof. S. Swieżawskiego to pierwszy w polskiej literaturze powojennej i nieprześcigniony w swojej klarowności wykład metafizyki św. Tomasza z Akwinu. Stanowi ona kompendium wiedzy o jej najważniejszych pojęciowych elementach i twierdzeniach. We wst

Więcej

29,00 zł

19,72 zł

Alfabet duchowy

Stefan Swieżawski

Książka powstała w ostatnich miesiącach życia Profesora. Jest jego swoistym portretem duchowym, a zarazem - testamentem. ...

Więcej

16,00 zł

10,88 zł

Rozum i tajemnica

Stefan Swieżawski

Książka zawiera między innymi szkice: Uprawa intelektu. Myśl chrześcijańska w obronie materii. Z rozważań nad Wcieleniem. Dlaczego tomizm? Problemy filozoficznej teorii człowieka. Sylwetki o. Jacka Woronieckiego i prof. Adama Żółtowskiego. ...

Więcej

0,00 zł

Święty Tomasz na nowo odczytany

Stefan Swieżawski

Autor, znakomity znawca filozofii średniowiecza, w oparciu o wykłady głoszone do sióstr franciszkanek prowadzących zakład dla ociemniałych w Laskach pod Warszawą, przedstawia zwięźle i przystępnie zarys filozofii Akwinaty. ...

Więcej

0,00 zł

Człowiek i tajemnica

Stefan Swieżawski

Kontynuacja wydanego przez Znak tomu Rozum i tajemnica (1960, poz. 9). Niektóre rozdziały: Moje chrześcijaństwo dawniej i dziś. O filozofii wieczystej. Rola historii filozofii w formacji umysłowej. Kultura jako podłoże życia nadprzyrodzonego. Chrześcijani

Więcej

0,00 zł

U źródeł nowożytnej etyki

Stefan Swieżawski

Tom, choć stanowi samoistną całość, jest zwieńczeniem monumentalnych, liczących sześć woluminów „Dziejów filozofii europejskiej XV wieku”. W niezwykle precyzyjnym wywodzie autor analizuje najpierw zagadnienia etyki indywidualnej, a więc kontrowersje wokó

Więcej

0,00 zł

Dzieje europejskiej filozofii klasycznej

Stefan Swieżawski

Treść książki stanowią wykłady z historii filozofii, jakie prof. Stefan Swieżawski prowadził w ciągu swojej powojennej 30-letniej działalności dydaktycznej. Choć zajmował się on również filozofią nowożytną i współczesną, to jednak głównym tematem jego zainteresowań stała się europejska myśl filozoficzna od jej zarania aż do wieku XV włącznie.

Tę właśnie filozofię - mówi autor - określam jako klasyczną, gdy[...]

Więcej

94,00 zł

Dzieje europejskiej filozofii klasycznej - Stefan Świeżawski | mała okładka
-17 %

Dzieje europejskiej filozofii klasycznej

Stefan Świeżawski

Treść książki stanowią wykłady z historii filozofii, jakie prof. Stefan Swieżawski prowadził w ciągu swojej powojennej 30-letniej działalności dydaktycznej. Choć zajmował się on również filozofią nowożytną i współczesną, to jednak głównym tematem jego zainteresowań stała się europejska myśl filozoficzna od jej zarania aż do wieku XV włącznie.

Tę właśnie filozofię - mówi autor - określam jako klasyczną, gdy[...]

Więcej

99,00 zł

82,39 zł