Tadeusz Bujnicki

Lista książek

Trylogia Sienkiewicza. Leksykon

Tadeusz Bujnicki, Andrzej Rataj


W Leksykonie znajduje się około 150 haseł ułożonych w porządku alfabetycznym, a dotyczących postaci i miejsc ważnych dla świata przedstawionego w Sienkiewiczowskim dziele. Charakterystyki postaci uwzględniają m.in. związki z prototypami historycznymi i l

Więcej

0,00 zł