Tadeusz Chrzanowski

Tadeusz Chrzanowski (1926-2006), profesor, historyk sztuki, literat, fotograf, tłumacz poezji, publicysta (m.in. paryskiej „Kultury” i „Tygodnika Powszechnego”), fotograf, wykładowca Politechniki Krakowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, członek krajowy korespondent PAU.

Lista książek

"Mój bliźni, mój bracie". Listy 1950-1998 - Zbigniew Herbert, Tadeusz Chrzanowski | mała okładka
-32 %

"Mój bliźni, mój bracie". Listy 1950-1998

Zbigniew Herbert, Tadeusz Chrzanowski

Zbigniew Herbert i Tadeusz Chrzanowski prowadzili korespondencję przez blisko pół wieku: od roku 1950 – kiedy Herbert miał dwadzieścia osiem lat, Chrzanowski dwadzieścia sześć i obaj byli dobrze zapowiadającymi się poetami – do roku 1998, czyli do śmierci Zbigniewa Herberta.

Więcej

44,90 zł

30,53 zł

Wędrówki po Sarmacji europejskiej

Tadeusz Chrzanowski

Książka jest zbiorem rozprawek naukowych i esejów literackich. Ogniskują się one wokół niezwykłego fenomenu tzw. sarmatyzmu, który autor starał się na nowo zinterpretować i dostrzec w możliwie szerokiej perspektywie kulturowej. Tytuły niektórych rozdział

Więcej

0,00 zł

Żywe i martwe granice

Tadeusz Chrzanowski

Eseje o historii Polski poprzez jej odbicie w zabytkach sztuki, przeplatane poetyckimich „opisaniem”. Debiut prozatorski wybitnego historyka sztuki i poety, laureata Nagrody im. Stanisława Vincenza (1984). ...

Więcej

0,00 zł

Sztuka w Polsce od Piastów do Jagiellonów

Tadeusz Chrzanowski

Bogato ilustrowana publikacja łącząca zalety albumu i kompendium wiedzy o sztuce. Prof. Tadeusz Chrzanowski, jeden z najwybitniejszych polskich historyków sztuki i popularyzatorów tej dyscypliny, w barwny i przystępny sposób opisuje architekturę, malarstwo, rzeźbę oraz rzemiosło artystyczne tworzone na terenach polskich od początków państwowości do śmierci Zygmunta Augusta. Indeksy nazwisk i topograficzno-r[...]

Więcej

119,00 zł

99,90 zł

Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej

Tadeusz Chrzanowski

Kontynuacja książki prof. Tadeusza Chrzanowskiego Sztuka w Polsce. Od Piastów do Jagiellonów. W barwny i przystępny sposób prezentuje sztukę 4 stuleci – od początków monarchii elekcyjnej do lat 80. XX wieku – powstającą na ziemiach należących w poszczególnych okresach do Rzeczypospolitej i tworzących z nią wspólny krąg kulturowy. Nakreśla szeroką panoramę naszej sztuki, przypominając dokonania najwybitniejs[...]

Więcej

119,00 zł

99,90 zł

Kresy czyli obszary tęsknot

Tadeusz Chrzanowski

Eseje historyczne znakomitego historyka sztuki i pisarza poświęcone północnym i południowo-wschodnim kresom dawnej Rzeczypospolitej od niemal początków naszej państwowości po czasy współczesne. Autor jest zwolennikiem “równości każdego narodu w korzystaniu z przysługujących mu praw i obowiązków”. Rozważania o współpracy kulturalnej niwelującej zajadłości nacjonalistyczne między narodami tej części Europy, n[...]

Więcej

36,90 zł