Tadeusz Gadacz

Tadeusz Gadacz

Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, ur. 1955 w Krakowie, jest uczniem ks. prof. Józefa Tischnera. W latach 1991-1995 był dziekanem Wydziału Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej, w latach 1996-1999 kierownikiem Katedry Filozofii Religii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2002 roku pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jednocześnie od 1998 roku pełni funkcję kierownika Katedry Filozofii w Collegium Civitas. W latach 20032007 był przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.
W 1998 roku został laureatem subwencji profesorskiej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W 2002 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Warszawy dla najlepszego nauczyciela akademickiego, a w 2004 roku Nagrodę Ministra Kultury, Biblioteki Narodowej i „Nowych Książek" dla najlepszego autora roku 2003 za redakcję naukową dziesięciotomowej encyklopedii Religia. W 2008 roku dostał nagrodę dla najlepszego wykładowcy w historii Collegium Civitas.
Był stypendystą uniwersytetu Louvain-la-Neuve w Belgii, Catholic University of America w Waszyngtonie, Hebrew University w Jerozolimie, Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. W latach 19861994 wydawał wraz z Bogdanem Baranem samizdatową serię filozoficzną Teksty Filozoficzne, w której ukazały się m.in. przekłady E. Husserla, J. Patočki, E. Lévinasa, M. Heideggera. Obecnie wydaje serię Klasyka Filozofii w IFiS PAN. Jest autorem ponad 130 polskich i zagranicznych publikacji naukowych.. Przełożył na język polski Gwiazdę Zbawienia Franza Rosenzweiga.
Prof. Gadacz zajmuje się historią filozofii XX wieku, filozofią Boga i religii, metafizyką, filozofią człowieka i edukacji. Historia filozofii XX wieku to jego największe dzieło, nad którym pracował wiele lat.
 

Lista książek

Historia filozofii XX wieku. Tom 2

Tadeusz Gadacz

Obowiązkowa lektura każdego wykształconego człowieka!
Książka autorstwa prof. Tadeusza Gadacza Historia filozofii XX wieku. Nurty to rzecz ze wszech miar niezwykła. Niezwykła zarówno ze względu na jej twórcę, jak i ze względu na rozmach i precyzję, z jaką

Więcej

79,90 zł

54,33 zł

Historia filozofii XX wieku. Nurty

Tadeusz Gadacz

Książka autorstwa prof. Tadeusza Gadacza Historia filozofii XX wieku to rzecz ze wszech miar niezwykła. Niezwykła zarówno ze względu na jej twórcę, jak i ze względu na rozmach i precyzję, z jaką została przygotowana. „Tadeusz Gadacz - pisze prof. Piotr Sztompka - podjął dzieło na pierwszy rzut oka niemożliwe, przekraczające ramy jednego człowieczego intelektu i jednej ludzkiej biografii (...)”.

Więcej

79,90 zł

54,33 zł

O umiejętności życia

Tadeusz Gadacz

Życie można przeżyć na różne sposoby – radośnie, nie przejmując się niczym, smakując każdą mijającą chwilę lub też rozważnie, jakby każdy dzień miał być ostatnim dniem naszego życia. Chcemy być szczęśliwi, ale czy potrafimy znaleźć szczęście w tym, co nas otacza, w naszej codzienności, pośród trudnych wyborów, jakich zmuszeni jesteśmy dokonywać?

Więcej

25,00 zł

16,99 zł

O życiu - o śmierci

Tadeusz Gadacz

Seria stanowiąca „zapis lektur filozoficznych” to fragmenty dzieł wybitnych i mniej znanych filozofów, zbierane, by uchronić przed zapomnieniem, myśli ważne i piękne, zagubione w natłoku skomplikowanych analiz. ...

Więcej

0,00 zł

O zazdrości - o zawiści

Tadeusz Gadacz

Seria stanowiąca „zapis lektur filozoficznych” to fragmenty dzieł wybitnych i mniej znanych filozofów, zbierane, by uchronić przed zapomnieniem, myśli ważne i piękne, zagubione w natłoku skomplikowanych analiz. ...

Więcej

0,00 zł

O wolności - o niewoli

Tadeusz Gadacz


Seria stanowiąca „zapis lektur filozoficznych” to fragmenty dzieł wybitnych i mniej znanych filozofów, zbierane, by uchronić przed zapomnieniem, myśli ważne i piękne, zagubione w natłoku skomplikowanych analiz. ...

Więcej

0,00 zł

O szczęściu - o nieszczęściu

Tadeusz Gadacz

Seria stanowiąca „zapis lektur filozoficznych” to fragmenty dzieł wybitnych i mniej znanych filozofów, zbierane, by uchronić przed zapomnieniem, myśli ważne i piękne, zagubione w natłoku skomplikowanych analiz. ...

Więcej

0,00 zł

O samotności - o spotkaniu

Tadeusz Gadacz

Seria stanowiąca „zapis lektur filozoficznych” to fragmenty dzieł wybitnych i mniej znanych filozofów, zbierane, by uchronić przed zapomnieniem, myśli ważne i piękne, zagubione w natłoku skomplikowanych analiz. ...

Więcej

0,00 zł

O przyjaźni - o wrogości

Tadeusz Gadacz

Seria stanowiąca „zapis lektur filozoficznych” to fragmenty dzieł wybitnych i mniej znanych filozofów, zbierane, by uchronić przed zapomnieniem, myśli ważne i piękne, zagubione w natłoku skomplikowanych analiz. ...

Więcej

0,00 zł

O prawdzie - o kłamstwie

Tadeusz Gadacz

Seria stanowiąca „zapis lektur filozoficznych” to fragmenty dzieł wybitnych i mniej znanych filozofów, zbierane, by uchronić przed zapomnieniem, myśli ważne i piękne, zagubione w natłoku skomplikowanych analiz. ...

Więcej

0,00 zł

O miłości - o nienawiści

Tadeusz Gadacz

Seria stanowiąca „zapis lektur filozoficznych” to fragmenty dzieł wybitnych i mniej znanych filozofów, zbierane, by uchronić przed zapomnieniem, myśli ważne i piękne, zagubione w natłoku skomplikowanych analiz. ...

Więcej

0,00 zł

O mądrości - o głupocie

Tadeusz Gadacz

Seria stanowiąca zapis lektur filozoficznych” to fragmenty dzieł wybitnych i mniej znanych filozofów, zbierane, by uchronić przed zapomnieniem, myśli ważne i piękne, zagubione w natłoku skomplikowanych analiz. ...

Więcej

0,00 zł

O człowieku

Tadeusz Gadacz

Seria stanowiąca „zapis lektur filozoficznych” to fragmenty dzieł wybitnych i mniej znanych filozofów, zbierane, by uchronić przed zapomnieniem, myśli ważne i piękne, zagubione w natłoku skomplikowanych analiz. ...

Więcej

0,00 zł

O cierpieniu - o przyjemności

Tadeusz Gadacz

Seria stanowiąca „zapis lektur filozoficznych” to fragmenty dzieł wybitnych i mniej znanych filozofów, zbierane, by uchronić przed zapomnieniem, myśli ważne i piękne, zagubione w natłoku skomplikowanych analiz. ...

Więcej

0,00 zł

O umiejętności życia

Tadeusz Gadacz

Życie można przeżyć na różne sposoby – radośnie, nie przejmując się niczym, smakując każdą mijającą chwilę lub też rozważnie, jakby każdy dzień miał być ostatnim dniem naszego życia. Chcemy być szczęśliwi, ale czy potrafimy znaleźć szczęście w tym, co nas otacza, w naszej codzienności, pośród trudnych wyborów, jakich zmuszeni jesteśmy dokonywać?

Więcej

28,00 zł

18,99 zł

Filozofia Boga w XX wieku. Od Lavelle`a do Tischnera

Tadeusz Gadacz

Seria Myśl filozoficzna poświęcona jest kluczowym dylematom nurtującym od zawsze umysł i serce człowieka i stanowiącym punkty ogniskujące refleksję filozoficzną w dziejach myśli, szczególnie zachodnioeuropejskiej. Jej zamiarem jest udostępnienie fachowych opracowań poszczególnych zagadnień filozoficznych oraz zachęcenie do podjęcia, samodzielnie, przygody filozofowania.

Więcej

26,00 zł

14,94 zł

O umiejętności życia

Tadeusz Gadacz

Życie można przeżyć na różne sposoby – radośnie, nie przejmując się niczym, smakując każdą mijającą chwilę lub też rozważnie, jakby każdy dzień miał być ostatnim dniem naszego życia. Chcemy być szczęśliwi, ale czy potrafimy znaleźć szczęście w tym, co nas otacza, w naszej codzienności, pośród trudnych wyborów, jakich zmuszeni jesteśmy dokonywać? Sami siebie pytamy, jak żyć, by odnaleźć w sobie spokój ducha [...]

Więcej

35,00 zł

O ulotności życia

Tadeusz Gadacz

Czy sukces jest szczęściem? Kiedy przebaczenie zła jest dobrem? Czy nie zaniedbujemy myślenia o tym, co dobre?
Autor, przywołując wartości uniwersalne i kluczowe dla zrozumienia kondycji człowieka w świecie, zwraca uwagę na ulotność współczesnego życia, w tym relacji międzyludzkich:
„Paradoks narzędzi komunikacji polega na tym, że im łatwiej jest nam się komunikować, tym w mniejszym stopniu jesteśmy dla sie[...]

Więcej

29,90 zł

O zmienności życia - Tadeusz Gadacz | mała okładka
-38 %

O zmienności życia

Tadeusz Gadacz

U progu XXI wieku Tadeusz Gadacz – filozof, śladem dawnych nauczycieli mądrości, uczy siebie i nas, trudnej sztuki życia. Życie ludzkie jest zmienne, prowizoryczne i krótkie. Często stawia nas wobec trudnych decyzji i wyborów, nie dostarczając przy tym pełnej wiedzy o związanym z nimi ryzykiem. Tak już jest w życiu, że nie wszystko da się z góry przewidzieć. Żyjmy więc z tą świadomością, nie odkładając ważn[...]

Więcej

35,00 zł

21,69 zł

Uniwersalne prawdy i prawa życia dla mądrych ludzi na trudne czasy - Tadeusz Gadacz | mała okładka
-21 %

Uniwersalne prawdy i prawa życia dla mądrych ludzi na trudne czasy

Tadeusz Gadacz

Celem tej książki jest wydobycie celnych, ważnych, pouczających myśli, zarówno myślicieli minionych wieków, jak i współczesnych, na temat ważnych spraw i problemów, m.in. takich jak: ambicja, człowiek, kłamstwo, prawda, polityka, sława, sprawiedliwość, władza, zawiść. Są one zapiskami z moich własnych lektur, zapiskami, jak w takim przypadku, subiektywnymi. Można by oczywiście znaleźć też inne myśli i innyc[...]

Więcej

49,00 zł

38,88 zł

O bezprawiu i przyzwoitości Wady i zalety moralne dla mądrych ludzi na trudne czasy - Tadeusz Gadacz | mała okładka
-21 %

O bezprawiu i przyzwoitości Wady i zalety moralne dla mądrych ludzi na trudne czasy

Tadeusz Gadacz

Przedstawiony w książce zbiór esejów na temat cnót i wad pisałem początkowo co miesiąc przez wiele lat w czasopiśmie „Charaktery”. Były to teksty dosyć krótkie i pozbawione przypisów. Rozbudowałem je, poszerzyłem i zaopatrzyłem w przypisy. Dopisałem także pewną liczbę tekstów nowych. Obok cnót klasycznych, wielkich i małych, zająłem się także „cnotami” bardziej współczesnymi, jak tolerancja czy przyzwoitość[...]

Więcej

49,00 zł

38,88 zł