Tadeusz Garsztka

Absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; w przeszłości związany z tą uczelnią jako nauczyciel ćwiczeniowy oraz wykładowca. Od ponad dwudziestu lat uczy języka polskiego w krakowskich szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach. Autor wielu prac metodycznych i krytycznoliterackich, m.in. Napisz na szóstkę (we współpracy z Gabrielą Olszowską, 1998). Wspólnie z żoną napisał książkę W granicach realizmu. Trudne powieści w szkole średniej (2004).

Lista książek

Napisz na szóstkę!

Gabriela Olszowska, Tadeusz Garsztka

Vademecum dla uczniów szkół podstawowych i średnich przed egzaminami wstępnymi i maturami
Uwaga! Książka zawiera tematy, z którymi uczeń może się spotkać na egzaminie do szkół średnich! Nasza publikacja pragnie wyjść naprzeciw wszystkim chcącym bezstresow

Więcej

0,00 zł

Rozkład materiału nauczania języka polskiego w klasie I gimnazjum

Tadeusz Garsztka, Zuzanna Grabowska, ...


Przedstawiona w niniejszym opracowaniu propozycja rozkładu materiału nauczania języka polskiego w I klasie gimnazjum stanowi autorskie opracowanie realizacji programu „Do Itaki” w oparciu o podręczniki My z XX i XXI wieku (kształcenie literacko-kulturowe

Więcej

0,00 zł

Program nauczania języka polskiego w klasach I-III gimnazjum

Gabriela Olszowska, Tadeusz Garsztka, ...

Książka dostępna bezpłatnie dla nauczycieli korzystających z podręczników z serii ”Do Itaki”  Na podstawie par. 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakr

Więcej

0,00 zł