Tomasz Borejza

Tomasz Borejza to polski dziennikarz naukowy i publicysta. Z wykształcenia jest socjologiem, ukończył kolegium MISH na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zawodowo związany jest z tygodnikiem „Przegląd”, a tak-że portalem Onet.pl i HelloZdrowie.pl. Wcześniej pisał dla „Cooltury”, „Polityki” i „Przekroju”. Jest redak-torem w SmogLab.pl. Założył Krowoderska.pl i jest członkiem Europejskiej Federacji Dziennikarzy Nauko-wych Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy naukowych. Borejza specjalizuje się w tematyce związanej z nauką, ekologią i energetyką.

Tomasz Borejza – debiut literacki


Debiutancką książką Tomasza Borejzy jest „Odwołać katastrofę. Rozmowy o klimacie, buncie i przyszłości Polski”. Publikacja ukazała się w 2023 roku i ma formę wywiadów z naukowcami na temat kryzysu klima-tycznego oraz jego wpływu na losy Polski a także Polaków.

Lista książek: Tomasz Borejza

40,79 zł 41,99 zł - najniższa cena 59,99 zł - cena detaliczna