Wojciech Königsberg

Wojciech Königsberg urodził się 12 maja 1983 w Nowej Soli. To absolwent historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, który ukończył w 2007 roku. Königsberg jest trzykrotnym stypendystą Polonia Aid Foundation Trust w Londynie. Ten wybitny historyk specjalizuje się głównie w zagadnieniach Armii Krajowej, przede wszystkim w opisie dziejów Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” czy akcji zbrojnych polskiego podziemia. Dużo miejsce w swej pracy badawczej, Wojciech Königsberg poświęca zagadnieniom kontrwywiadu i losów cichociemnych.

Wojciech Königsberg – autor książek o AK


W dorobku literackich Wojciecha Königsberga znajduje się ponad 100 tekstów naukowych i popularnonaukowych, dedykowanych Armii Krajowej. To autor tekstów publikowanych m.in. w „Polityce”, „Polsce Zbrojnej” czy Wirtualnej Polsce. Wojciech Königsberg jest autorem takich książek, jak „Droga „Ponurego”. Rys biograficzny majora Jana Piwnika”, „Major Jan Piwnik „Ponury” (1912–1944). W 100. rocznicę urodzin”, „Pułkownik Jan Piwnik „Ponury”, „Wielka Księga Armii Krajowej” pod redakcją naukową Eweliny Olaszek czy „AK 75. Brawurowe akcje Armii Krajowej”. Wojciech Königsberg prowadzi także bloga pt. Wokół "Ponurego".

Laureat nagrody za debiut literacki w dziedzinie Literatura traktująca o najnowszej historii Polski


Wojciech Königsberg w 2012 został się laureatem Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza dla najlepszego debiutu literackiego w kategorii najnowszej historii Polski. Nagrodę otrzymał za „Droga „Ponurego”. Rys biograficzny majora Jana Piwnika”. W 2018 Wojciech Königsberg zdobył Nagrodę im. Oskara Haleckiego w konkursie „Książka Historyczna Roku" za utwór „AK 75. Brawurowe akcje Armii Krajowej”. To wieloletni członek Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” - „Nurt”.

Lista książek: Wojciech Königsberg

Tylko na znak.com.pl

79,99 zł

59,99 zł

49,99 zł

36,49 zł

46,90 zł

34,24 zł

54,60 zł

38,47 zł