Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman (ur. 1925) - socjolog, filozof, eseista, jeden z najważniejszych twórców koncepcji postmodernizmu (ponowoczesności, płynnej nowoczesności, późnej nowoczesności).

Lista książek

44 listy ze świata płynnej nowoczesności

Zygmunt Bauman

Zbiór krótkich felietonów publikowanych w latach 2008-2009 we włoskim magazynie "La Republika delle Donne". Sam autor nazywa w przedmowie swoje krótkie teksty "korespondencją ze świata, który podlega nieustannym i błyskawicznym zmianom", zasypując nas lawiną informacji i wszelkiego rodzaju bodźców zmysłowych, których często nie potrafimy już poddawać racjonalnej selekcji.

Więcej

44,90 zł

29,31 zł

Szanse etyki w zglobalizowanym świecie

Zygmunt Bauman

Globalizacja to proces, którego w żaden sposób nie da się zatrzymać, a tym bardziej odwrócić. Nie znaczy to jednak, że mamy zrezygnować z prób wpływania na losy świata, w którym żyjemy. Wiele zależy od naszej zgody lub sprzeciwu wobec jednostronnej for

Więcej

29,00 zł

20,30 zł

Wolność

Zygmunt Bauman

Autor, socjolog, jest od 1971 r. profesorem Uniwersytetu w Leeds (do 1968 - profesor UW). W książce wolność jest analizowana jako relacja społeczna. Nie jest ona uniwersalnym stanem człowieczeństwa, lecz tworem historycznym i społecznym. ...

Więcej

0,00 zł

Kultura jako praxis

Zygmunt Bauman

Więcej

39,90 zł

Europa niedokończona przygoda

Zygmunt Bauman

Europa - niedokończona przygoda to książka jednego z najbardziej znanych myślicieli przełomu wieków, Zygmunta Baumana. Poświęcona jest Europie - jej tożsamości oraz kulturowej i politycznej roli, jaką może, a nawet powinna odegrać we współczesnym świecie.
Zdaniem autora Europa stoi obecnie przed wyborem - pogrążyć się w izolacji lub podjąć się misji tworzenia nowego modelu politycznego. Modelu opartego na s[...]

Więcej

32,90 zł

21,24 zł

Kultura jako praxis

Zygmunt Bauman

Kultura jako praxis to jedna z wcześniejszych prac Baumana, w której dokonuje on analizy, kluczowego w naukach społecznych, pojęcia kultury, wyróżniając jej 3 znaczenia: kultury jako koncepcji, jako struktury i jako praxis, czyli sfery działania i społecznych praktyk. Daleki od stanowiska relatywistycznego, ukazuje kulturę jako immanentną część ludzkiego życia i interakcji społecznych. Podkreśla przy tym je[...]

Więcej

44,00 zł

31,46 zł

Ponowoczesność jako źródło cierpień

Zygmunt Bauman

Więcej

45,00 zł

28,02 zł

Socjalizm Utopia w działaniu

Zygmunt Bauman

Więcej

34,90 zł

21,64 zł

Straty uboczne Nierówności społeczne w epoce globa

Zygmunt Bauman

Więcej

39,90 zł

29,52 zł

Etyka ponowoczesna - Zygmunt Bauman | mała okładka
-37 %

Etyka ponowoczesna

Zygmunt Bauman

W „Etyce ponowoczesnej” Zygmunt Bauman wypowiedział to, co najistotniejsze dla charakteru naszych czasów: opisał naturę współczesnych zjawisk moralnych. Możliwe, że „nowoczesność” nigdy nie istniała i jest tylko konstrukcją, zwykle negatywnym antywzorem ponowoczesnego wyzwolenia. Bauman (ur. 1925), znany w świecie teoretyk i komentator ponowoczesności lub „płynnej nowoczesności”, nie głosi jednak łatwych di[...]

Więcej

64,00 zł

40,09 zł

To nie jest dziennik

Zygmunt Bauman

Najbardziej osobista książka Zygmunta Baumana

Najnowsza książka światowej sławy myśliciela – wbrew przekornemu tytułowi – jest dziennikiem obejmującym okres od września 2010 do marca 2011 r.
Zygmunt Bauman zaczął prowadzić notatki po śmierci żony. Po raz pierwszy czytelnik ma szansę wniknąć tak głęboko w świat emocji wybitnego autora i poznać jego refleksje na własny temat.

"Choć lubię być sam – pisze Zyg[...]

Więcej

39,90 zł

25,86 zł

Szkice z teorii kultury

Zygmunt Bauman

Szkice z teorii kultury są dziełem ze wszech miar wyjątkowym. Książka ta miała pierwotnie ukazać się w roku 1968, jednak w wyniku wydarzeń marcowych i represji nałożonych na jej autora, zamiar ten nie mógł zostać zrealizowany. Przez wiele lat dzieło to uznawano za bezpowrotnie zaginione. Ocalało z pożogi dziejowej w jednym, niepełnym egzemplarzu korektowym, który został niedawno odnaleziony i stał się podst[...]

Więcej

42,00 zł

31,75 zł

Retrotopia Jak rządzi nami przeszłość? - Zygmunt Bauman | mała okładka
-21 %

Retrotopia Jak rządzi nami przeszłość?

Zygmunt Bauman

500 lat po tym, jak Thomas More roztoczył przed wyobraźnią sobie współczesnych obraz idealnego społeczeństwa żyjącego w suwerennym państwie pod rządami mądrego i życzliwego władcy, utraciliśmy wiarę, że człowiek jest w stanie wykreować dla siebie szczęście, nawet w nieograniczonej konkretną cezurą przyszłości. Jednak w tym samym czasie, w którym ludzka nadzieja pogrzebała myśl o utopii, nie umarły aspiracje[...]

Więcej

39,00 zł

30,75 zł