ks. Józef Życiński

ks. Józef Życiński

Abp Józef Życiński (1948-2011). Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 roku. Już cztery lata później publikował pierwsze recenzje-refleksje w miesięczniku „Znak”. Tytuł pierwszej z nich – Kosmos a sprawa ludzka – wiele mówi o zainteresowaniach i postawie autora. Stopień doktora teologii uzyskał na Papieskim Wydziale Filozoficznym w Krakowie, a doktora filozofii na Akademii Teologii Katolickiej. Po habilitacji, od 1980 roku kierował Katedrą Logiki i Metodologii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Z tego czasu pochodzą poświęcone metodologii nauk i stosunkowi wiary do nauki książki Język i metoda (1982) oraz Teizm i filozofia analityczna (1985). Józef Życiński był współorganizatorem konwersatorium interdyscyplinarnego Nauka-Wiara, odbywającego się w Krakowie, i konferencji na ten sam temat toczących się z udziałem Ojca Święta w Castel Gandolfo. Od 1990 roku był biskupem tarnowskim. Energicznie pełniąc posługę biskupią (komputeryzacja kurii, powstanie diecezjalnego radia i wydawnictwa), J. Życiński nadal publikował w Znaku. Warto wspomnieć przygotowany przezeń wybór tekstów Sprawa Galileusza (1991), a także książkę Ułaskawianie natury (1992). „Na marginesach biskupiej posługi, w zetknięciu z problemami, które wierni dzielili ze swym biskupem”, rodziły się eseje wydane w tomie Ziarno samotności (1997). Autor żywo reaguje na zjawiska życia publicznego w Polsce, na sytuację Kościoła, przemiany mentalności, nowe prądy myślowe. Popularyzuje, a zarazem dokonuje wnikliwych analiz. W 1997 roku Józef Życiński został mianowany arcybiskupem metropolitą lubelskim. Pełni również urząd wielkiego kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Najpełniej jego biografię, drogę myślową, pasję naukowe, stosunek do historii Polski, refleksje nad religią, kulturą, moralnością i polityką prezentuje wywiad udzielony D. Zańko i J. Gowinowi Niewidzialne światło (1998).

Lista książek

Niewidzialne światło

ks. Józef Życiński, Dorota Zańko, ...

Rozmowy z wybitnym hierarchą polskiego Kościoła
Arcybiskup Józef Życiński (1948-2011), wybitny filozof nauki, ceniony publicysta, cięty polemista. Jeden z tych hierarchów polskiego Kościoła, którzy nie wzbraniali się przed publicznym zabieraniem głosu w

Więcej

34,90 zł

23,73 zł

Teizm i filozofia analityczna. T. II

ks. Józef Życiński


Tom 1, patrz poz. 281.

Więcej

0,00 zł

Teizm i filozofia analityczna. T.I

ks. Józef Życiński

Druga - po szeroko czytanym dziele pt. Język i metoda - wydana w Znaku filozoficzna książka profesora Papieskiej Akademii Teologicznej i Częstochowskiego Seminarium Duchownego. ...

Więcej

0,00 zł

Język i metoda

ks. Józef Życiński

Książka stanowi refleksję autora nad metodami i językiem nauki. Cz. I jest poświęcona problematyce języka; cz. II - charakterystyce metod poznawczych; cz. III ukazuje kwestie filozoficzne towarzyszące rozwojowi nauki. ...

Więcej

0,00 zł

Ułaskawianie natury

ks. Józef Życiński

Książka filozofa, duszpasterza, biskupa tarnowskiego, później lubelskiego. Autor pisze: „... na kartach proponowanej pracy usiłuję rekonstruować główne kierunki interpretacji filozoficznych, które łączono z rozwojem nauk przyrodniczych. Historyczna persp

Więcej

0,00 zł

Ziarno samotności

ks. Józef Życiński


Wybór artykułów i esejów biskupa tarnowskiego, póżniej lubelskiego, profesora PAT. Autor pyta o formy obecności Kościoła w niepokojach i bólu świata, stojąc na stanowisku, że należy jak najpełniej uczestniczyć w kształtowaniu współczesności. ...

Więcej

0,00 zł

Niewidzialne światło

ks. Józef Życiński, Dorota Zańko, ...

Rozmowy z wybitnym hierarchą polskiego Kościoła
Arcybiskup Józef Życiński (1948-2011), wybitny filozof nauki, ceniony publicysta, cięty polemista. Jeden z tych hierarchów polskiego Kościoła, którzy nie wzbraniali się przed publicznym zabieraniem głosu w

Więcej

36,00 zł

24,48 zł

Niewidzialne światło

ks. Józef Życiński, Dorota Zańko, ...

Rozmowy z wybitnym hierarchą polskiego Kościoła
Arcybiskup Józef Życiński (1948-2011), wybitny filozof nauki, ceniony publicysta, cięty polemista. Jeden z tych hierarchów polskiego Kościoła, którzy nie wzbraniali się przed publicznym zabieraniem głosu w

Więcej

0,00 zł