ks. Wacław Hryniewicz

Ks. Prof. dr hab. Wacław Hryniewicz (ur. 1936), wybitny teolog, ekumenista, ksiądz katolicki, członek zakonu oblatów. Jest kierownikiem Katedry Teologii Prawosławnej i wykładowcą KUL. Należy do Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym. Współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”.

Lista książek

Wiara w oczekiwaniu

Wacław Hryniewicz, Justyna Siemienowicz

Katolik nie musi stać w opozycji wobec współczesności – przekonuje ks. Wacław Hryniewicz w szczerej i głębokiej dyskusji z Justyną Siemienowicz. Książka jest pierwszym tak kompleksowym przedstawieniem poglądów wybitnego teologa.

Więcej

39,90 zł

26,99 zł

Nadzieja woła głośniej niż lęk. Eseje wokół nauczan

Wacław Hryniewicz

To najnowsza praca wybitnego teologa, która domyka jego twórczość naukową. Zawarte w niej eseje inspirowane są namysłem głównie nad Ewangelią galilejską (znaną też jako Źródło Q), a kontekst badawczy został poszerzony o apokaliptyczne piśmiennictwo żydowskie okresu międzytestamentalnego, aramejskie targumy i teksty apokryficzne.

Więcej

42,00 zł

27,00 zł

Credo

ks. Wacław Hryniewicz, Karol ...

„Wierzę w jednego Boga...”
Czy współcześni chrześcijanie - katolicy, prawosławni i protestanci - wciąż wierzą w tego samego Boga? Czy dobry Bóg może być Bogiem skłóconego świata i podzielonego chrześcijaństwa? Bogiem prawdziwie ekumenicznym?
„I w jednego

Więcej

42,00 zł

28,56 zł

Nad przepaściami wiary

ks. Wacław Hryniewicz

„W swoim życiu szukam teologii bardziej wyrozumiałej, bardziej ludzkiej, bliższej doświadczeniu ludzi. Boję się teologii wpędzającej ludzi w rozpacz, serwującej ludziom beznadzieję, trwogę, lęk przed Bogiem. Boję się teologii lamentującej nad ludzkimi grzechami, osądzającej ludzi i nie mającej dla nich słów pocieszenia”.

Więcej

35,00 zł

23,80 zł

Kościół jest jeden

ks. Wacław Hryniewicz

Zbiór esejów o tematyce ekumenicznej, który pozwala w pełni zrozumieć pasję z jaką ks. Hryniewicz traktuje ekumenizm. „Dzisiaj przywykliśmy już do takich słów jak ekumenizm, ekumenia, dialog ekumeniczny. Stały się one częścią składową naszego słownictwa.

Więcej

39,00 zł

26,52 zł

Chrześcijaństwo nadziei

ks. Wacław Hryniewicz

Wacław Hryniewicz już wielokrotnie pokazał, że jest teologiem, który nie boi się trudnych pytań. W Chrześcijaństwie nadziei dokonuje analizy współczesnego chrześcijaństwa i ukazuje drogi wyjścia z impasu, w jakim znalazł się Kościół w XX w. Podpowiada, w

Więcej

40,00 zł

27,20 zł

Nad przepaściami wiary

ks. Wacław Hryniewicz

„W swoim życiu szukam teologii bardziej wyrozumiałej, bardziej ludzkiej, bliższej doświadczeniu ludzi. Boję się teologii wpędzającej ludzi w rozpacz, serwującej ludziom beznadzieję, trwogę, lęk przed Bogiem. Boję się teologii lamentującej nad ludzkimi grzechami, osądzającej ludzi i nie mającej dla nich słów pocieszenia”.

Więcej

34,00 zł

22,99 zł