papież Jan Paweł II

Jan Paweł II, właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 r. w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie) - duchowny katolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, 16 października 1978 r. wybrany na 264. papieża Kościoła katolickiego. 14 stycznia 2011 roku papież Benedykt XVI ogłosił go błogosławionym, a 27 kwietnia 2014 roku papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II i Jana XXIII świętymi Kościoła katolickiego.

Pontyfikat Jana Pawła II charakteryzował się otwarciem na dialog ze światem: liczne pielgrzymki zagraniczne, mediacje w sporach międzynarodowych i apele o pokój, niezwykłe spotkania z młodzieżą. Jego działalność odznaczała się troską o czytelność nauki i świadectwa Kościoła we współczesnym świecie. Wniósł istotny wkład do nauczania Kościoła przez swe liczne encykliki, adhortacje, listy apostolskie i inne dokumenty.

Poeta (m.in. poemat Pieśń o Bogu ukrytym, Tryptyk Rzymski) i dramaturg (Brat naszego Boga), jako filozof - przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego.
Najbardziej znane książki Karola Wojtyły to Miłość i odpowiedzialność (1960), Osoba i czyn 1969), Aby Chrystus się nami posługiwał (1979), a wśród sygnowanych już jako Jan Paweł II znajdują się Mężczyzną i niewiastą stworzył ich (1986), Przekroczyć próg nadziei (1994), Dar i tajemnica (1996), Wstańcie, chodźmy (2004), Pamięć i tożsamość (2005).

Lista książek

Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku

Jan Paweł II

Katolicy na całym świecie czekają na dzień 27 kwietnia 2014 roku, kiedy to w czasie uroczystej mszy świętej na placu św. Piotra w Rzymie Jan Paweł II zostanie oficjalnie przyjęty w poczet świętych. Dla Polaków trzydniowe uroczystości kanonizacyjne Papieża Polaka będą wielkim świętem.

Więcej

27,00 zł

Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II

papież Jan Paweł II

Nowy, pełny zbiór encyklik Jana Pawła II. Czternaście wielkich tekstów - od Redemptor hominis (1979) po Ecclesia de Eucharistia (2003) - to czternaście słupów milowych pontyfikatu. Adresowane nie tylko do członków Kościoła, ale także do „wszystkich ludzi

Więcej

75,00 zł

50,99 zł

Dzieła literackie i teatralne. Tom II Utwory poetyckie (1946-2003) - Wojtyła Karol - Jan Paweł II | mała okładka
-32 %

Dzieła literackie i teatralne. Tom II Utwory poetyckie (1946-2003

Wojtyła Karol - Jan Paweł II

Tom drugi dzieł literackich Karola Wojtyły obejmuje utwory, które powstały po roku 1946. Za datę początkową drugiego tomu przyjmujemy moment przyjęcia przez Karola Wojtyłę święceń kapłańskich.

Więcej

49,99 zł

33,99 zł

Miłość mi wszystko wyjaśniła

Karol Wojtyła

Piękne i wzruszające wiersze skromnego człowieka Wiary, który w każdej sytuacji powierza się Bogu. Jego poezja układa się w wytrwałe powtarzanie za Świętym Pawłem: „Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość”.

Więcej

24,90 zł

16,72 zł

Jak jest ze mną?

Jan Paweł II, Karol Wojtyła

Książeczka zawiera rekolekcyjne rozważania Jana Pawła II oraz pytania dotyczące rozwoju duchowego, modlitewnej gorliwości, odniesienia do bliźniego i świata.
Układają się w niezwykły rachunek sumienia. Pozwalają każdemu wierzącemu człowiekowi uporządkować własne wnętrze i pogłębić osobistą relację z Bogiem.

Więcej

9,90 zł

7,15 zł

Z modlitwy czerpać siłę.

Jan Paweł II

Rytm każdego dnia wyznaczały Ojcu Świętemu Brewiarz, Różaniec, Droga krzyżowa, litanie i inne modlitwy Kościoła. Codziennie zanosił je przed oblicze Boga.
Zebrane w jednej książeczce słowa, którymi modlił się Jan Paweł II, stanowią niezastąpioną pomoc w modlitwie każdego wierzącego człowieka.

Więcej

9,90 zł

7,15 zł

„Jestem bardzo w rękach Bożych”

Jan Paweł II, Karol Wojtyła

„Notatki osobiste” to zapis czterdziestu lat niezwykłej duchowej drogi. Od pierwszego decydującego stwierdzenia „Jestem bardzo w rękach Bożych” po rozważanie „Czas się wypełnił” i ostatnie „Deo gratias” (Bogu niech będą dzięki) towarzyszymy Karolowi Wojtyle – Janowi Pawłowi II w kluczowych momentach jego życia i posługi.

Więcej

15,00 zł

10,20 zł

Listy apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II

papież Jan Paweł II

Jan Paweł II pozostawił po sobie olbrzymią liczbę listów o rozmaitym charakterze. Listy apostolskie to te, które papież kieruje do całego Kościoła, do metropolitów i konferencji episkopatów. Na ogół nie dotyczą problemów czy wydarzeń o charakterze jednostkowym, jak ogłaszanie beatyfikacji czy decyzje mniejszej wagi, różnią się także wyraźnie od korespondencji zwyczajnej – oficjalnej i prywatnej.

Więcej

69,90 zł

47,53 zł

Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia, homilie - papież   Jan Paweł II  | mała okładka
-32 %

Pielgrzymki do Ojczyzny

papież Jan Paweł II

Najważniejsze słowa Jana Pawła II do Polaków. Zbiór wszystkich przemówień i homilii wygłaszanych przez Papieża podczas jego kolejnych pielgrzymek do Polski, wraz z indeksem. Zawiera zarówno te najbardziej znane i do dziś pamiętane, wygłaszane w doniosłych okolicznościach, jak i mniej formalne, ze spotkań w mniejszym gronie, z młodzieżą, przedstawicielami zgromadzeń zakonnych czy grup zawodowych.

Więcej

69,90 zł

47,53 zł

Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci - papież   Jan Paweł II  | mała okładka
-32 %

Pamięć i tożsamość

papież Jan Paweł II

Nowe wydanie ostatniej książki Jana Pawła II z pięknymi ilustracjami. Powstała na kanwie rozmów papieża z ks. Józefem Tischnerem i Krzysztofem Michalskim na temat XX wieku.
Porusza takie tematy jak doświadczenie zła związane z dwudziestowiecznymi totalitaryzmami, kwestię wspólnej Europy i roli demokracji, właściwego używania wolności oraz roli Kościoła we współczesnym świecie.

Więcej

29,90 zł

20,33 zł

Moi święci

papież Jan Paweł II

Ta książka została przygotowana z okazji beatyfikacji Jana Pawła II i zawiera jego wypowiedzi dotyczące świętych, którzy byli dla niego wzorem i ukształtowali jego własną drogę do świętości. Można wśród nich znaleźć inspiracje młodości, jak św. Rafał Kalinowski, św. Karol czy Jan Tyranowski oraz świętych związanych z krakowskim etapem jego życia, jak św. Jadwiga czy św. Stanisław.

Więcej

27,90 zł

18,97 zł

Przemówienia i homilie

papież Jan Paweł II

Wybór najważniejszych papieskich homilii i przemówień z okresu całego pontyfikatu. Niektóre wystąpienia Jana Pawła II miały szczególne znaczenie dla historii Kościoła i świata: przemówienia na forum ONZ i UNESCO, wypowiedzi na temat stosunku Kościoła do nauki czy pierwsza homilia Papieża w synagodze.

Więcej

59,00 zł

39,99 zł

Projekt życia. Wybór listów

papież Jan Paweł II

„Projekt życia” to sformułowanie użyte przez Jana Pawła II w jego liście do młodych całego świata. Papież nie wahał się pisać o życiu jako samourzeczywistnieniu, o kształtowaniu przez człowieka własnego życia na każdym jego etapie, o wybieraniu spośród ró

Więcej

30,00 zł

20,40 zł

Adhortacje apostolskie

papież Jan Paweł II

Pierwsze pełne wydanie wszystkich adhortacji Jana Pawła II. Jan Paweł II pozostawił Kościołowi piętnaście adhortacji apostolskich, które są obok encyklik najważniejszymi tekstami pontyfikatu. Poruszają one tematy katechezy, rodziny chrześcijańskiej, życia

Więcej

99,00 zł

67,32 zł

Szukałem was...

papież Jan Paweł II

Ten wybór cytatów jest owocem fascynacji Janem Pawłem II. I świadomości, że mieliśmy - wciąż mamy! - do czynienia z prorokiem. Kiedy do nas mówił, „pałały nasze serca”. Warto, by przekonali się o tym także ci, którzy nie mieli okazji osobiście usłyszeć je

Więcej

15,00 zł

10,20 zł

Poezje,dramaty,szkice. Tryptyk rzymski

bp Karol Wojtyła, papież Jan ...

Najpełniejsze wydanie pism literackich Jana Pawła II zawiera m.in. drukowany po raz pierwszy bez skrótów młodzieńczy zbiór wierszy Renesansowy psałterz. Literacką twórczość Papieża reprezentuje nie tylko Tryptyk rzymski, ale też wybrane wypowiedzi, które mogą stanowić pomoc w interpretacji Tryptyku... (m.in. List do artystów), a także całej literackiej twórczości autora.

Więcej

49,00 zł

33,32 zł

Pielgrzymki do ojczyzny

papież Jan Paweł II

Zbiór wszystkich przemówień i homilii wygłaszanych przez Papieża podczas jego kolejnych pielgrzymek do Polski. ...

Więcej

54,00 zł

36,72 zł

Pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny

papież Jan Paweł II

Autoryzowana, ostateczna wersja przemówień i homilii wygłoszonych przez Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie jego pierwszego pobytu w Polsce. ...

Więcej

0,00 zł

Przemówienia podczas pielgrzymki do ojczyzny

papież Jan Paweł II


Największy bestseller Znaku w r. 1997! Wydana nazajutrz po odlocie Ojca Świętego książka zawiera wszystkie jego przemówienia i homilie wygłoszone podczas pamiętnej pielgrzymki do ojczyzny. ...

Więcej

0,00 zł

Trzecia pielgrzymka do Polski

papież Jan Paweł II

Kolejna książka „białej” serii papieskiej, stanowiąca zapis wszystkich wygłoszonych podczas pielgrzymki tekstów. ...

Więcej

0,00 zł

Pielgrzymki do ojczyzny

papież Jan Paweł II

Zbiór wszystkich przemówień i homilii wygłaszanych przez Papieża podczas jego kolejnych pielgrzymek do Polski. ...

Więcej

0,00 zł

Pielgrzymki do ojczyzny

papież Jan Paweł II

Zbiór wszystkich przemówień i homilii wygłaszanych przez Papieża podczas jego kolejnych pielgrzymek do Polski. ...

Więcej

0,00 zł

Listy pasterskie

papież Jan Paweł II

Wybór 27 najważniejszych Listów Apostolskich. Możemy w nich śledzić zaangażowanie duszpasterskie Papieża i łączyć się z Nim w jego troskach i zmaganiach o godność człowieka, czystość wiary, jedność chrześcijan i zagorożone wartości. ...

Więcej

0,00 zł

Fides et ratio. Encyklika

papież Jan Paweł II


Kolejna encyklika papieska podejmuje problem wzajemnych relacji między wiarą i rozumem. Papież - odwołując się do tradycji Kościoła - wskazuje na ich komplementarny charakter: są one bowiem „jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontempla

Więcej

0,00 zł

Ewangelia cierpienia

papież Jan Paweł II

Książka zawiera wybór homilii Jana Pawła II poświęconych cierpieniu oraz przemówień wygłaszanych przy okazji spotkań z chorymi. Adresowana jest nie tylko do osób osobiście dotkniętych cierpieniem, ale także do tych, którzy się z nimi stykają i którzy pra

Więcej

0,00 zł

Druga pielgrzymka do Polski

papież Jan Paweł II

Autoryzowane teksty wszystkich przemówień papieskich uzupełnione szczegółowym kalendarzem pobytu w Polsce. ...

Więcej

0,00 zł