Aleksander Wat

Aleksander Wat, właśc. Aleksander Chwat (1900–1967), polski pisarz i poeta z kręgu futurystów.

Współtwórca polskiego futuryzmu. W 1919 współaranżował „pierwszy polski występ futurystyczny”. Jako poeta debiutował rok później.

W latach 1921-1922 był redaktorem czasopisma „Nowa Sztuka”, a w latach 1924-1925 „Almanachy Nowej Sztuki”. W latach1929-1931 redagował „Miesięcznik Literacki”.

Od końca lat 20. sympatyzował z komunistami, współredagował zawieszony w 1931 roku „Tygodnik Literacki” - pismo o kierunku marksistowskim. W 1940 został we Lwowie aresztowany przez NKWD. Więziony i zesłany do Kazachstanu (wywiezieni tam zostali także jego żona i syn), wrócił w 1946 roku do Polski, skutecznie wyleczony z sympatii do komunizmu. Od 1959 przebywał na emigracji, w 1961 roku osiadł w Paryżu.

Był również tłumaczem literatury anglosaskiej, francuskiej, niemieckiej, rosyjskiej i radzieckiej.

Lista książek

Wiersze zebrane

Aleksander Wat

Obszerny tom zawiera wszystkie wiersze Wata (od futurystycznych „namopaników” po „naszepty magnetofonowe” dyktowanepod koniec życia), wszystkie dostępne autokomentarze poety, odmianki tekstów, informacje o pierwodrukach. Wydanie to - powstałe dzięki pomo

Więcej

0,00 zł

Dziennik bez samogłosek

Aleksander Wat

Dziennik bez samogłosek Aleksandra Wata jest jednym z legendarnych tekstów intymistycznych polskiej literatury XX wieku. Choć był wydawany już trzykrotnie, czytelnicy nigdy nie mieli szansy zapoznać się z wykorzystanym w nim "spółgłoskowym szyfrem". Sam sposób zapisywania, który niewątpliwie przyczyniał się do wytworzenia swoistej mitologii dziennika, nie mógł zostać przeanalizowany, zinterpretowany czy - p[...]

Więcej

39,90 zł

34,57 zł