Alfred Läpple

Alfred Läpple – absolwent wydziałów filozofii, pedagogiki, historii sztuki i teologii uniwersytetów we Freisingu, Monachium, Würzburgu i Münster. W roku 1947 otrzymał święcenia kapłańskie, od roku 1948 był wykładowcą i prefektem Seminarium Duchownego we Freisingu. Od 1970 wykładał dydaktykę nauczania religii, prowadząc Instytut Katechetyki na uniwersytecie w Salzburgu. Jest autorem licznych publikacji z zakresu katechetyki, pedagogiki, homiletyki i historii Kościoła.

Lista książek

Od Księgi Rodzaju do Ewangelii

Alfred Läpple

Zwięzła, jasna i rzeczowa katecheza Starego i Nowego Testamentu. „Läpple pokazał,że współczesna biblistyka [...] daje dzisiejszemu człowiekowi klucz do właściwego zrozumienia trudnych tekstów biblijnych, uwrażliwiana piękno literackie Biblii i odkrywa je

Więcej

0,00 zł

Od Księgi Rodzaju do Ewangelii

Alfred Läpple

Zwięzła, jasna i rzeczowa katecheza Starego i Nowego Testamentu. „Läpple pokazał,że współczesna biblistyka [...] daje dzisiejszemu człowiekowi klucz do właściwego zrozumienia trudnych tekstów biblijnych, uwrażliwiana piękno literackie Biblii i odkrywa je

Więcej

0,00 zł