Artur R. Peacocke

Lista książek

Teologia i nauki przyrodnicze

Artur R. Peacocke

Autor, wykładowca biologii w Oksfordzie, zajmuje się porównaniem nauki z teologią. Wyznaje pogląd, że skoro świat jest jeden, twierdzenia nauki i religii muszą być w ostatecznym rezultacie zgodne i zbieżne. Książka jest próbą „nowej syntezy”, nowego, zin

Więcej

0,00 zł