Bartłomiej Gapiński

Lista książek

Ludzie starzy na wsi polskiej od schyłku XIX wieku po rok 1939

Bartłomiej Gapiński

Książka dotyczy postrzegania starości w społeczności wiejskiej od schyłku XIX wieku po rok 1939. Autor skupia się na warstwie chłopskiej, analizując panujący wśród niej stosunek do ludzi starszych. Starość w innych grupach społecznych mieszkających na wsi nie jest rozpatrywana, co najwyżej znajdują się o niej epizodyczne wzmianki. Praca wpisuje się w nurt antropologii historycznej. Prócz historii wykorzysta[...]

Więcej

65,00 zł