Bill Gates

Bill Gates urodził się 28 października 1955 roku w Seattle w USA. Już w czasie nauki w szkole podstawowej Gates wyróżniał się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie matematyki, informatyki i innych nauk ścisłych. Wykorzystując urlop dziekański na Harvardzie, Gates podjął współpracę z firmą MITS, zajmującą się projektowanie komputerów. W 1976 roku Bill Gates założył firmę Microsoft, zarejestrowaną w Urzędzie Patentów Znaków Towarowych USA.

Bill Gates – historia wielkiego sukcesu


Gates jest autorem książek „Droga Ku Przyszłości” i „Biznes szybki jak myśl”, w których dzieli się z czytelnikami swoją wiedzą informatyczną, a także doświadczeniem związanym z nowymi technologiami. W książce „Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej?” Gates opisuje także, jaki wpływ będzie miała rozwój technologii na dalsze losy świata.

Jeden z najbardziej wpływowych ludzi na świecie


Według tygodnika The Time Gates należy do 100 osób, które znacząco wpłynęły na losy świata w XX wieku. Uważa się, że jest to jedna z najbardziej wpływowych osób na całej kuli ziemskiej. Magazyn The Time w uznaniu za działalność charytatywną Gates’a, przyznał mu wyróżnienie Miłosierny Samarytanin. Bill Gates znalazł się na 8 pozycji na liście bohaterów naszych czasów, stworzonej przez Tygodnik New Statesman.

Lista książek: Bill Gates