Edmund Wnuk-Lipiński

Prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński (ur. 1944), światowej sławy socjolog, założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, pisarz science fiction. Wykładał w Instytucie Nauk Humanistycznych w Wiedniu, na Uniwersytecie Notre Dame i Wissenschaftskolleg w Berlinie. Wysoki członek międzynarodowych organizacji socjologicznych, autor kilku naukowych opracowań z dziedziny socjologii. Kierownik Katedry Socjologii Colegium Civitas w Warszawie.

Lista książek

Światy równoległe. Autobiografia subiektywna w sensie ścisłym

Edmund Wnuk-Lipiński

Celne spostrzeżenia, trafne oceny, żywe emocje – autobiografia, którą trzeba przeczytać.

Mojemu pokoleniu przyszło żyć w ciekawym, choć pokojowym momencie historycznym. Od kilku stuleci Polska nie przeżywała tak długiego okresu bez wojen czy choćby powstań. Nawet upadek komunizmu odbył się bez rozlewu krwi, co mniej refleksyjnym politykom, publicystom i pisarzom nie pasuje do obrazu prawdziwego przełomu, k[...]

Więcej

39,00 zł

28,26 zł

Świat międzyepoki

Edmund Wnuk-Lipiński

Znakominy socjolog, profesor Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, analizuje w swojej książce dwa najważniejsze procesy, którym podlega współczesny świat: globalizację i demokratyzację, oraz ich wzajemny wpływ na siebie i na rozwój społe

Więcej

34,00 zł

22,99 zł

Socjologia życia publicznego Tom 3 - Edmund Wnuk-Lipiński | mała okładka
-22 %

Socjologia życia publicznego Tom 3

Edmund Wnuk-Lipiński

Socjologia życia publicznego jest książką o tym, co w społeczeństwie demokratycznym budzi najżywsze emocje, o tym co się dzieje z nami, obywatelami, instytucjami państwa oraz organizacjami pozarządowymi. Mowa tu o władzy i jej nadużyciach, o naszej wolności i sposobach jej wykorzystywania, o naszych konfliktach i ulotnych chwilach zbiorowych uniesień, o cnotach obywatelskich i skutkach ich zaniku.[...]

Więcej

48,30 zł

37,77 zł

Apostezjon Wir pamięci Rozpad połowiczny Mord założycielski - Edmund Wnuk-Lipiński | mała okładka
-20 %

Apostezjon Wir pamięci Rozpad połowiczny Mord założycielski

Edmund Wnuk-Lipiński

Na Apostezjonie narasta napięcie.
Burzą się ludzie z marginesu i podnoszą głowę temporyści.
Szef służb specjalnych przygotowuje zamach stanu.

Trylogia o żyjących w totalitarnym zniewoleniu mieszkańcach Apostezjonu to klasyka polskiej fantastyki. Publikowana w latach 1979-89, była ostro cenzurowana i budziła niepokój wśród ówczesnych rządców Polski. Autor bezlitośnie pokazywał, do czego doprowadzić muszą ws[...]

Więcej

39,20 zł

31,35 zł

Granice wolności Pamiętnik polskiej transformacji - Edmund Wnuk-Lipiński | mała okładka
-22 %

Granice wolności Pamiętnik polskiej transformacji

Edmund Wnuk-Lipiński

„Wolność jest wielkim darem, ale ma ono swoje granice, poza którymi rozpościera się anarchia i nieład społeczny. Jeśli więc w jednym zdaniu chciałbym zawrzeć przesłanie, stanowiące wspólną myśl wszystkich publikowanych tu artykułów, to można by je sformułować następująco: trafne rozpoznanie granic wolności ,otwiera przed narodem szanse na rozwój kraju i pomyślne perpektywy życiowe obywateli; świadome lub ni[...]

Więcej

39,90 zł

31,20 zł