Edward Kołpak

Lista książek

Piętnaście lat tułaczki

Edward Kołpak

Wspomnienia dwojga ludzi ze wschodniego pogranicza Polski zesłanych w głąb ZSRRpo wybuchu II wojny światowej. Mimo różnic wynikających z pochodzenia społecznego (autor pierwszego tekstu to prosty chłop, autorka drugiego pochodzi z ziemiańskiej rodziny) ł

Więcej

0,00 zł