Eugeniusz Kwiatkowski

Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974) - polityk i działacz gospodarczy II Rzeczypospolitej.

Był ministra przemysłu i handlu w latach 1926-1930. Stał się szeroko znany jako autor koncepcji rozwoju handlu morskiego i budowniczy portu w Gdyni.

Od 1935 roku pełnił funkcję ministra skarbu i wicepremiera do spraw gospodarczych. Jest autorem planu budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, a następnie koordynatorem jego budowy. Wraz z rządem opuścił Polskę 17 września 1939 i do końca wojny był internowany w Rumunii. Po wojnie wrócił do kraju i w latach 1945-1948 był pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy Wybrzeża. Nie chciał się jednak podporządkować władzom komunistycznym i dlatego w 1948 roku został odesłany na emeryturę. Ówczesne władze usiłowały wykorzystać jego doświadczenia i talenty organizatorskie, ale gdy nie chciał się im poddać, w 1948 został przeniesiony na emeryturę.

W latach 1947-1952 był posłem na Sejm. Później poświęcił się pracy naukowej.

W 1996 roku został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.

Lista książek

W takim żyliśmy świecie. Sylwetki polityków

Eugeniusz Kwiatkowski

Sylwetki polityków okresu międzywojennego, z którymi autor, sam polityk, minister przemysłu, później wicepremier i minister skarbu, jedna z czołowych postaci 20-lecia, miał okazję stykać się bezpośrednio i wyrobić sobie o nich sąd niezależny, często nies

Więcej

0,00 zł

Bezrobocie Podstawy teoretyczne - Eugeniusz Kwiatkowski | mała okładka
-16 %

Bezrobocie Podstawy teoretyczne

Eugeniusz Kwiatkowski

Bezrobocie jest nieodłączną cechą współczesnych gospodarek rynkowych. Kiedy przyjmuje znaczne rozmiary, staje się poważnym zagrożeniem ekonomicznym, społecznym i politycznym.

W niniejszej książce podjęto próbę rozpoznania przyczyn, uwarunkowań i poszczególnych typów bezrobocia, mechanizmów utrwalających to zjawisko oraz sposobów jego zredukowania.

Książka została napisana przez jednego z najwybitniejszych[...]

Więcej

49,00 zł

41,14 zł