Gisbert Greshake

Lista książek

Wierzę w Boga trójjedynego

Gisbert Greshake


Systematyczny i niezwykle kompetentny wykład nauki o Trójcy Świętej, napisany przez jednego z najwybitniejszych niemieckich teologów językiem żywym i przystępnym. Dzieło Gisberta Greshake nie pozostawi nikogo obojętnym, gdyż - jak pisze ks. Tomasz Węcław

Więcej

26,00 zł

17,68 zł

Życie silniejsze niż śmierć O nadziei chrześcijańskiej

Gisbert Greshake

Wierzyliśmy w potęgę rozumu, w postęp i powszechnie dostępny raj dobrobytu. Wszystkie te optymistyczne idee zawiodły. Z żalem wrzuciliśmy je do lamusa.
Autor, jeden z najwybitniejszych współczesnych teologów, nie znajduje łatwego pocieszenia, twierdzi jedynie z całą mocą: warto mieć nadzieję, że życie człowieka i świat jako całość mają sens.

Więcej

34,65 zł

Być kapłanem dzisiaj

Gisbert Greshake

Książka Gisberta Greshake jest obszernym i bardzo wnikliwym studium o kapłaństwie. Analizując współczesną sytuację kapłaństwa kreśli zarazem historyczny rozwój tej posługi w Kościele, przedstawia problemy, z którymi musi się zmierzyć współczesny kapłan: przeciążenie pracą, wypalenie, frustrację i rezygnację – krótko mówiąc: omawia kryzys tożsamości kapłana w dzisiejszym świecie. Porusza temat relacji kapłań[...]

Więcej

35,00 zł