Hans Urs von Balthasar

Lista książek

Teologia dziejów. Zarys

Hans Urs von Balthasar

Ta niewielka, lecz fundamentalna książka wielkiego katolickiego teologa stanowi z pewnością jedną z najbardziej ważkich medytacji teologicznych na temat dziejowości. Jej osią jest osoba Chrystusa, który jako centrum świata i jego dziejów stanowi normę ka

Więcej

0,00 zł

Modlitwa i kontemplacja

Hans Urs von Balthasar

Rozważania na temat modlitwy jednego z najwybitniejszych teologów współczesnych (1905-1988), członka papieskiej komisji teologicznej, autora o imponującym dorobku naukowym. ...

Więcej

0,00 zł

W pełni wiary

Hans Urs von Balthasar

Reprezentatywny wybór tekstów wybitnego teologa szwajcarskiego dokonany przez jezuitę o. Wernera Lösera. Cenna pomoc dla studentów teologii, lecz również książka dla najszerszych kół ludzi myślących. Zbudowana na planie prostych prawd katechizmowych, obejmuje podstawowe prawdy wiary, przedstawione w sposób daleki od wykładu podręcznikowego i teologicznego żargonu.

Więcej

0,00 zł

Teologia Misterium Paschalnego

Hans Urs von Balthasar

Więcej

46,00 zł