Henri Duméry

Lista książek

Problem Boga w filozofii religii

Henri Duméry

Książka omawia centralne zarówno dla filozofii, jak i dla teologii zagadnienie dowodów na istnienie Boga. Przedstawiając polemicznie dzieje dyskusji wokół kategorii Absolutu, autor formułuje własne stanowisko, wyrastające ze źródeł fenomenologicznych. ..

Więcej

0,00 zł