Ignacy Lewandowski

Lista książek

Penu Historicum. Łacińskie traktaty metodologii historii w dawnej Polsce (do końca XVII wieku)

Ignacy Lewandowski

Pierwsze syntetyczne opracowanie łacińskich traktatów metodologii historii w dawnej Polsce. Ukazuje ono dorobek w zakresie refleksji nad sztuką dziejopisarską w średniowieczu, renesansie i baroku. Przedmiotem analiz są przede wszystkim samodzielne łacińskie rozprawy metodologii historii, ale także dzieła historyczne Galla, kadłubka i Długosza. Autor dowiódł, że już w czasach staropolskich próbowano definiow[...]

Więcej

65,00 zł