Iris Murdoch

Jean Iris Murdoch (1919-1999), anglo-irlandzka pisarka i filozof.

Platonistka i egzystencjalistka; była jednym z niewielu w Wielkiej Brytanii filozofów nieanalitycznych. Jej zainteresowania filozoficzne koncentrowały się wokół religii i moralności. Te same tematy poruszała w swojej twórczości literackiej.