Iris Murdoch

Jean Iris Murdoch (1919-1999), anglo-irlandzka pisarka i filozof.

Platonistka i egzystencjalistka; była jednym z niewielu w Wielkiej Brytanii filozofów nieanalitycznych. Jej zainteresowania filozoficzne koncentrowały się wokół religii i moralności. Te same tematy poruszała w swojej twórczości literackiej.

Lista książek

Prymat dobra

Iris Murdoch

Na książkę składają się eseje: O „Bogu” i „dobru”; O idei doskonałości; Prymat dobra nad innymi pojęciami. Autorka porusza w nich krąg zagadnień bliski innej wielkiej pisarce, Simone Weil: miłość, uwaga, pokora, śmierć, dobro, wolność, prawda. ...

Więcej

0,00 zł