Jacek Gutorow

Jacek Gutorow urodził się w 1970 roku. Poeta, krytyk, tłumacz. Pracuje w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. Mieszka w Opolu.

Lista książek

Linia życia

Jacek Gutorow

Linia życia, czwarty tom w dorobku Jacka Gutorowa, opolskiego poety i krytyka literackiego, to starannie skomponowany zbiór wierszy wyrastających z pełnego niezwykłej koncentracji uczestnictwa w świecie. Poezję tę budują oniryczne obrazy przesypujące się

Więcej

19,00 zł

12,92 zł

Niepodległość głosu

Jacek Gutorow


Zbiór tekstów krytycznoliterackich jednego z najciekawszych krytyków młodego pokolenia zawierający m.in. szkice poświęcone twórczości Barańczaka, Krynickiego, Podsiadły, Świetlickiego, Sommera, Sosnowskiego i Różyckiego. W ostatnim rozdziale autor przeds

Więcej

36,00 zł

24,48 zł

Wygnani z raju

Jacek Gutorow

Siedem lat – tyle poświęcił Jacek Gutorow tłumaczeniom poezji Davida Jonesa (1895-1974), Geoffreya Hilla (1932-2016) i Charlesa Tomlinsona (1929-2015). Wydana przez Fundację im. Tymoteusza Karpowicza książka „Wygnani z raju” stanowi wybór twórczości poetyckiej tych trzech ważnych, ale praktycznie nieznanych w Polsce brytyjskich autorów.

Pisze tłumacz: „Co łączy tych poetów? Łatwiej byłoby wskazać na różnic[...]

Więcej

25,00 zł

Monaten

Jacek Gutorow

Monaten to książka zawierająca krótkie teksty publikowane w latach 2011-2015 na łamach wrocławskiego pisma Odra. Są to fragmenty pod względem formalnym i tematycznym mocno zróżnicowane – od kilkuzdaniowych impresji i aforyzmów po kilkustronicowe passusy krytyczne, topograficzne i autobiograficzne. W książce można wyróżnić kilka dominujących tematów: kwestie pamięci i przeszłości, namysł nad rolą i funkcją p[...]

Więcej

25,00 zł

Życie w rozproszonym świetle Eseje - Jacek Gutorow | mała okładka
-37 %

Życie w rozproszonym świetle Eseje

Jacek Gutorow

Esej jest próbą myślenia w sytuacji, gdy wyczerpały się wszystkie wielkie narracje, a nam pozostało błogosławieństwo lokalnej wizji i prowizorycznej prawdy – pisze Jacek Gutorow w przedmowie do swej najnowszej książki. I jest to deklaracja dotycząca zarówno metody pisarskiej, jak i tematu. Na Życie w rozproszonym świetle składa się bowiem szesnaście esejów o perypetiach dwudziestowiecznej myśli krytycznej i[...]

Więcej

37,00 zł

23,29 zł

Kartki

Jacek Gutorow

Jacek Gutorow urodzony w 1970 roku poeta, eseista i tłumacz z języka angielskiego.
Opublikował pięć tomów wierszy, zebranych następnie w książce Nad brzegiem rzeki (1990-2010). Mieszka w Opolu.

Więcej

27,00 zł